Episodes

Toewijzen

Het toewijzen van een epsiode kan op twee manieren:

Tijdens het consult

../../_images/episode_tijdens_consult.png

Tijdens het consult kunt u een episode koppelen aan de registratie. De episode kunt u registreren door rechts te klikken op de tekst “Geen episode gekozen” (1), deze kunt u vinden onder de SOEPstatus. Er verschijnt vervolgens een menu (2) waarin een aantal opties staan, deze zijn de volgende:

Optie

Uitleg

Wijzig <naam episode>

Een epsiode toewijzigen of de reeds gekozen episode aanpassen

Geen episode

Gekozen episode verwijderen

Nieuwe episode

Nieuw episode aanmaken o.b.v. ICPC

Achteraf

Om achteraf een episode toe te wijzen aan een registratie klikt u met uw rechter muisknop op de betreffende registratie.

../../_images/episode_achteraf.png

Er verschijnt een menu, kies voor de optie “Wijzig” (1). Indien het toegestaan is om een episode te koppelen aan de registratie ziet u de optie “Episode” (2) in het lijstje staan.

Plaats uw muis op “Episode Er verschijnen nu een aantal mogelijkheden:

Optie

Uitleg

Geen

Gekozen episode verwijderen (3)

Nieuw

Nieuw episode aanmaken o.b.v. ICPC (4)

<episode>

Een epsiode toewijzigen of de reeds gekozen episode aanpassen (5)

Wijzigen

Het (achteraf) wijzigen van een episode werkt hetzelfde als het achteraf toevoegen van een episode, zie hiervoor het vorige hoofdstuk.