Protocol uitvoeren

Om protocollen uit te voeren in Bricks Huisarts volgt u de volgende stappen:

Stap 1: Patiënt opzoeken

Zoek eerst de juiste patiënt op.

Stap 2: Start consult

Start u een normaal consult door, rechts bovenin uw scherm, op “Consult” te klikken:

../../_images/knop_consult.png

Stap 3: Protocollen opvragen

Vervolgens gaat u naar het tabblad Metingen (1), en vervolgens naar Protocollen (2).

../../_images/protocol_opvragen.png

Linksboven (3) ziet u nu een lijst van protocollen en formulieren.

Stap 4: Protocol invullen

Bovenaan staan de NHG Prodigmo protocollen via ketenzorg. Daaronder staan de extra protocollen, zoals voor ouderenzorg. U selecteert een protocol en klikt op “Invullen”.

Als het protocol is ingevuld vinkt u rechtsonder het vakje “Klaar” aan en drukt u op opslaan. Als het protocol nog niet volledig is maar u wilt deze op een later tijdstip afmaken dan laat u het vinkje voor Klaar uitstaan. Het protocol komt dan in de lijst niet-afgeronde protocollen en kan op een later tijdstip alsnog afgemaakt worden.

Meer informatie over het invullen van protcollen kunt u vinden in het hoofdstuk “Protocollen”.