Facturatie

Algemeen

In dit hoofdstuk leggen we u de basis uit voor het factureren van “verrichtingen” en van “inschrijftarieven en modulen”.

Stap 1: Factureren starten

Om te starten met factureren start u Bricks Huisarts op en voert u het commando FACTUREREN uit.

Er verschijnt een nieuw venster:

../../_images/facturatie_start.png

Bij de stappen twee en drie zult u, afhankelijk van wat u gaat factureren, gebruik maken van de tabs “Nog niet gefactureerd” (1), “Nog niet verstuurd” (2) en “Modulen” (3).

Stap 2: Keuze facturering

Om te starten met factureren klikt u op de tab “Nog niet gefactureerd”:

../../_images/facturatie_tab_nog_niet_gefactureerd.png

Maak nu de keuze of u “verrichtingen” of “inschrijftarieven en modulen” wilt gaan factureren en volg hieronder de betreffende stappen.

Verrichtingen

Let op

 • Voor verrichtingen kiest u altijd een periode van een hele maand

 • De begin en einddatum van een periode kan niet in de toekomst liggen

Voor het factureren van verrichtingen voert u de volgende stappen uit:

 • Vul de periode in waarover u wilt factureren

 • De knop Overzicht niet gefactureerd wordt aanklikbaar

 • Klik op de knop Overzicht niet gefactureerd

 • De gevonden verrichtingen worden nu zichtbaar op het scherm

 • Klik op de knop Bepaal verzekeraars

 • Klik op de knop Maak facturen voor verrichtingen

 • Ga verder bij “Stap 3: Facturen versturen/exporteren

Inschrijftarieven en modulen

Let op

Het factureren van “inschrijftarieven en modulen” gaat per kwartaal, bij de periode vult u echter niet de begin en einddatum van het kwartaal in, maar de startdag van het het kwartaal!

Voor het eerste kwartaal van (bijvoorbeeld) 2014 vult dus de periode 01-01-2014 t/m 01-01-2014 in. Voor de overige kwartalen gelden de volgende data:

Kwartaal

Start periode

Einde periode

Eerste (jan t/m maart

01-01-<jaar>

01-01-<jaar>

Tweede (april t/m juni)

01-04-<jaar>

01-04-<jaar>

Derde (juli t/m september)

01-07-<jaar>

01-07-<jaar>

Vierde (oktober t/m november

01-10-<jaar>

01-10-<jaar>

Voor het factureren van inschrijftarieven en modulen voert u de volgende stappen uit:

 • Vul de periode in waarover u wilt factureren, zie eventueel de tabel hierboven.

 • Ga naar het tabblad Modulen, deze ziet er als volgt uit:

../../_images/facturatie_tab_modulen.png
 • Klik op de knop Nieuw (1)

 • Er verschijnt nu een nieuw venster:

../../_images/facturatie_inschrijftarieven_modulen_aanmaken.png
 • Controleer of de startdatum van de periode juist is (1)

 • Klik op de knop Uitvoeren (2)

 • Er verschijnt een nieuw venster, hierop ziet u de voortgang van de verwerking

 • Wacht tot de verwerking klaar is

 • Klik op de knop OK

 • Ga naar de tab Nog niet gefactureerd

 • Klik op Overzicht niet gefactureerd

 • De gevonden verrichtingen worden nu zichtbaar op het scherm

 • Klik op Bepaal verzekeraars

 • Klik op Maak facturen voor modules

 • Ga verder bij “Stap 3: Facturen versturen/exporteren

Stap 3: Facturen versturen/exporteren

Ga naar het tabblad “Nog niet verstuurd”, de pagina met nog niet verstuurde facturen ziet er als volgt uit:

../../_images/facturatie_tab_nog_niet_verstuurd.png

U heeft nu twee mogelijkheden:

 1. Klik op de knop Alle facturen versturen (1), doet u dit, dan worden de facturen naar Vecozo verzonden

 2. Klik op de knop “Alle facturen exporteren” (2), dan maakt u een export aan voor VIP.

Alle facturen exporteren

Wanneer u kiest voor de optie “Alle facturen exporteren” krijgt u een export bestand. Dit bestand is geschikt voor het declareren via VIP.

Volg de aanvullende stappen:

 • Selecteer de folder waar u de export wilt opslaan

 • Klik op OK

 • Ga naar de website van VIP en upload de geëxporteerde facturen

Crediteren van facturen

Binnen Bricks Huisarts kunt een losse tool starten die het mogelijk maakt om creditnota’s te maken. Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Voer het commando commando VIPEXPORT uit

 2. Selecteer de periode waarin u de facturen wilt exporteren

 3. Vink de optie ‘Hergebruik bij de verzekeraar bekende referentienummers van individuele verrichtingen’ aan

 4. Klik op lijst opslaan en kies een locatie waar u het op wilt slaan, dit proces kan even duren.

 5. Druk op sluiten als het exporteren klaar is

 6. Ga via Windows Verkenner naar de export en selecthandmatig de facturen die u wilt crediteren

 7. Kopieer de bestanden naar een nieuwe map genaamd “te crediteren”

 8. Voer het commando CFT uit

 9. De tool start op

 10. Ga naar bestand > open map > en selecteer hier de juiste map

 11. Selecteer de factuur die u (gedeeltelijk) wilt crediteren

 12. In het rechter boven gedeelte van het scherm selecteert u juiste patient(en)

 13. In het rechter onder gedeelte van het scherm selecteert u de juiste EIM code

 14. Klik bovenin het scherm op “crediteer” en klik op “Maak creditfactuur”

 15. Kies een locatie waar u de gecrediteerde factuur wilt opslaan

 16. De gecrediteerde bestanden kunt nu via het persoonlijke Vecozo certificaat bij Vecozo uploaden