Griepvaccinatie

Algemeen

Met behulp van Bricks Huisarts kunt u een rapport maken van patiënten die in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Ook heeft u de mogelijkheid om deze patiënten op etikettenpapier af te drukken. U bepaalt zelf welke patiënten geselecteerd worden voor griepvaccinatie. Als niet door de arts bepaald is wat de griepvaccinatie status van een patiënt is, dan worden door Bricks Huisarts de standaard NHG-regels gebruikt. Deze zijn te vinden in het hoofdstuk “Griepvaccinatie NHG-regels”.

Griepvaccinatie status

Elke patiënt heeft een griepvaccinatie status. Dit kunnen drie dingen zijn:

wel

patiënt komt WEL in aanmerking voor de eerstvolgende griepvaccinatie

niet

patiënt komt NIET in aanmerking voor de eerstvolgende griepvaccinatie

?

het is onduidelijk of de patiënt in aanmerking komt voor de eerstvolgende griepvaccinatie

Deze status is gebaseerd op de redenen voor griepvaccinatie die van de patiënt bekend zijn, en de beslissingen die door de arts over deze redenen gemaakt zijn. Zie hiervoor tevens het hoofdstuk “Griepvaccinatie redenen”.

Griepvaccinatie redenen

Een patiënt kan één of meer redenen hebben waarom hij/zij in aanmerking komt voor griepvaccinatie. De volgende redenen zijn van toepassing:

leeftijd

patiënt is bijv. 60 jaar of ouder

ruiter

patiënt heeft bijv. de ruiter GV

episode

patiënt heeft bijv. episode B90.01 ‘Seropositief zonder symptomen’

medicatie

patiënt heeft bijv. recent medicatie ‘SALBUTAMOL’ gekregen

Uitzondering: de ruiter GW ‘GriepWeigeraar’ is niet een reden VOOR griepvaccinatie maar juist een reden TEGEN griepvaccinatie.

Over elke reden worden beslissingen genomen of deze wel of niet meetellen in de overweging of de patiënt aangemerkt zou moeten worden voor griepvaccinatie. Zie ook Griepvaccinatie beslissingen.

Griepvaccinatie beslissingen

Voor elke reden voor (of tegen) griepvaccinatie van een patiënt wordt een beslissing gemaakt: of de reden WEL of NIET meetelt in de overweging of de patiënt aangemerkt zou moeten worden voor griepvaccinatie. Automatisch worden voor elke reden de NHG-regels gebruikt om tot een eerste beslissing te komen. Deze beslissing kan zijn:

telt mee

volgens de NHG-regels komt de patiënt op grond van de betreffende reden direct in aanmerking voor griepvaccinatie

telt misschien mee

volgens de NHG-regels komt de patiënt op grond van de betreffende reden mogelijk in aanmerking voor griepvaccinatie. De arts dient hierover een eindbeslissing te nemen.

De arts kan ten allen tijde de beslissing die genomen is over een reden wijzigen. De arts doet dit door een nieuwe beslissing te nemen over de reden. De beslissing van een arts kan zijn:

telt mee

volgens de arts komt de patiënt op grond van de betreffende reden in aanmerking voor griepvaccinatie

telt niet mee

volgens de arts komt de patiënt niet op grond van de betreffende reden in aanmerking voor griepvaccinatie

Redenen die WEL meetellen worden met een groen vinkvakje weergegeven. Als de beslissing hiervoor genomen is door een arts (in tegenstelling tot automatisch), dan is de reden tevens groen onderstreept.

Redenen die NIET meetellen worden met een rood kruisje en rood doorstreept weergegeven.

Redenen waarvan het nog onduidelijk is of ze wel of niet meetellen, worden met een vraagteken weergegeven.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Patiënt Janssen is 43 jaar oud en heeft episode K73 ‘Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel’.

Op basis van de NHG-regels is automatisch de beslissing genomen dat de patiënt misschien in aanmerking komt voor griepvaccinatie. Omdat er verder geen redenen zijn voor of tegen griepvaccinatie van deze patiënt, betekent dit dat de patiënt de status ‘?’ (onduidelijk) krijgt. De arts dient een definitieve beslissing te nemen voor deze patiënt.

Voorbeeld 2

Patiënt De Vries is 62 jaar oud en is geen griepweigeraar.

Op basis van de NHG-regels over leeftijd is automatisch de beslissing genomen dat de patiënt in aanmerking komt voor griepvaccinatie. Ongeacht andere redenen voor griepvaccinatie van deze patiënt, betekent dit dat de patiënt de status ‘wel’ krijgt.

Voorbeeld 3

Patiënt Beek is 61 jaar oud, heeft episode T90 ‘Diabetes mellitus’ en heeft ruiter GW ‘GriepWeigeraar’.

Op basis van de NHG-regels over leeftijd en episodes zou de beslissing genomen worden dat de patiënt in aanmerking komt voor griepvaccinatie. Echter omdat de patiënt een griepweigeraar is, betekent dit dat de patiënt de status ‘niet’ krijgt.

In beeld

../../_images/griepvaccinatie-onduidelijk.png

Een patiënt waarvan het nog onduidelijk is of hij/zij in aanmerking komt voor griepvaccinatie. D.m.v. de knoppen ‘telt wel’ en ‘telt niet’ moet de arts een beslissing nemen

../../_images/griepvaccintatie-in-aanmerking.png

Een patiënt die in aanmerking komt voor griepvaccinatie

../../_images/griepvaccintatie-niet-in-aanmerking.png

Een patiënt die niet in aanmerking komt voor griepvaccinatie

Het grieprapport

Via rapport 0019 kunt u zien welke patiënten in aanmerking komen voor griepvaccinatie. U heeft hier ook de mogelijkheid om de geselecteerde patiënten op etikettenpapier af te drukken.

Let op

U kunt dit rapport pas uitdraaien, als er geen patiënten meer zijn waarvan het onduidelijk is of zij wel of niet in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Via het rapport 0052 ‘Griepvaccinatie selectie’ moet er door u voor gezorgd worden dat van alle patiënten duidelijk is of zij wel of niet in aanmerking komen voor griepvaccinatie.

Hoe werkt de selectie van de griepvaccinatie

Via rapport 0052 ‘Griepvaccinatie selectie’ kunt u zoeken naar patiënten met een bepaalde griepvaccinatie status en beslissingen nemen over de griepvaccinatie redenen.

U selecteert de patiënten op basis van de huidige status en op basis van de datum van de laatst genomen beslissing. U klikt op ‘Tonen’ om het rapport uit te voeren.

Door op een patiënt in de lijst met gevonden patiënten te klikken, verschijnen onderaan de redenen voor de huidige status. U kunt dan tevens per reden aangeven of deze wel of niet meetelt in de overweging of de patiënt wel of niet in aanmerking komt voor griepvaccinatie.

In het bijzonder kunt u door alleen het vinkje ‘Onbepaald’ aan te zetten de selectie van patiënten krijgen waarvan het nog onduidelijk is of deze wel of niet in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Door vervolgens voor alle patiënten in deze lijst beslissingen te nemen over de griepvaccinatieredenen, kunt u middels rapport 0019 het definitieve griepvaccinatie rapport uitdraaien.

Hoe bekijkt en/of wijzigt u de griepvaccinatie status van een patiënt

Door een consult met een patiënt te starten, kunt u bij de ruiters zien wat de griepvaccinatie status is van deze patiënt. Door op de status te klikken krijgt u een schermpje te zien met de redenen voor de huidige status. U kunt dan tevens per reden aangeven of deze wel of niet meetelt in de overweging of de patiënt wel of niet in aanmerking komt voor griepvaccinatie.

../../_images/griepvaccintatie-status.png

Griepvaccinatie status bekijken en bewerken vanuit het consult

Wanneer verschijnt het griepvaccinatie scherm in de toolbar

Als door bijv. het toevoegen van medicatie aan een patiënt de griepvaccinatie status van deze patiënt verandert in ‘?’ (onduidelijk), dan verschijnt er in de Bricks Huisarts toolbar een rode knop met de melding ‘GV onduidelijk’.

../../_images/griepvaccintatie-onduidelijk.png

In de toolbar wordt vermeld dat de griepvaccinatie status onduidelijk is

Door hierop te klikken kunt u vervolgens direct beslissingen nemen over de griepvaccinatie redenen, om zo duidelijkheid te creëren over de griepvaccinatie status van de betreffende patiënt.

../../_images/griepvaccintatie-status-bijwerken.png

Door op de toolbarknop te klikken kan de griepvaccinatie status bijgewerkt worden

Griepvaccinatie gehad

Via rapport 0066 kunt u patiënten die de griepvaccinatie hebben gehad ‘afvinken’ door de barcode te scannen die op de brief van de patiënt staat.

Om de barcode te scannen volgt u de volgende stappen:

  1. Klikt u op de knop Barcodes scannen

  2. Er verschijnt een nieuw venster:

    ../../_images/griepvaccinatie-barcode-venster.png
  3. Klik in het invoerveld van “Griepvaccinatie batchcode” als de cursor er nog niet in staat

  4. Scan of vul de batchcode in

  5. Klik in het “Patiëntnummer” invoerveld als de cursor er nog niet in staat

  6. Scan de barcode op de brief van de patiënt of neem het het patientnummer van de brief over

  7. Klik op de Bijwerken knop

Maakt u geen gebruik van een barcode (scanner), dan kunt u via rapport 0066 de patiënten handmatig afvinken die langs zijn geweest. Indien gewenst kunt u alle patiënten in één keer afvinken.

Griepweigeraars

Griepweigeraars kunt u toevoegen door middel van de ruiter GW.

Niet-gevaccineerden tonen

Door in rapport 0019 aan te vinken Alleen niet-gevaccineerden filtert u de mensen die status GV Wel hebben maar niet op zijn komen dagen uit Bricks Huisarts.

Griepvaccinatie op eigen verzoek

Patiënten die op eigen verzoek een vaccinatie willen verkrijgen kunnen via de ruiter GVZ in het systeem gezet worden.

Griepvaccinatie <jaar> gehad patiënten uitdraaien

Dit kan via rapport ‘0013 patiëntencategorieën’. U selecteert hier de categorie ‘griepvaccinatie <jaartal> gehad’, vervolgens de juiste geboortedatum (van/tot) en klik op tonen.

Uitnodigingen versturen naar patiënten

Voor het uitnodigen van uw patiënten voor de jaarlijke griepvacinnatie heeft u twee mogelijkheden: