Rapporten

Inhoudsopgave

Algemeen

Binnen Bricks Huisarts zijn verschillende rapporten beschikbaar om gegevens op te vragen uit het Bricks Huisarts. Om een rapport op te vragen volgt u de volgende stappen:

 1. Verlaat het journaal (deze stap kunt u mogelijk overslaan)

 2. Klik op het tabblad “Rapporten” (1)

 3. Linksbovenin uw scherm staat een overzicht van de beschikbare rapporten (2)

 4. Kies het gewenste rapport, de regel van het gekozen rapport wordt nu blauw van kleur

 5. Linksonderin verschijnt nu, in vele gevallen, onder “Selectie” (3) de mogelijkheid om paramaters in te vullen, voer deze in

 6. Klik op de knop Tonen (4)

 7. De verwerking wordt gestart, dit kan enige tijd duren. Onder “Rapport” (5) verschijnt het resultaat

 8. Klik eventueel op één van de knoppen om de gegevens van het rapport:

  • Op te slaan

  • Te exporteren

  • Af te drukken

  • Per e-mail te versturen

../../_images/rapporten_klikflow.png

Rapport zoeken

Bent u op zoek naar een specifiek rapport, maar weet u de rapport naam of het nummer niet? U heeft de mogelijkheid om een rapport te zoeken op het “Rapporten” scherm:

../../_images/rapporten_zoeken.png
 1. Vul uw zoekterm in (1)

 2. De rapportenlijst zal nu alleen de gevonden rapporten tonen (2). In het groen wordt aangegeven waar het zoekresultaat gevonden is (3)

Rapport exporteren

Wanneer u een rapport exporteert krijgt u de export als .csv bestand. Bij het openen van het bestand in Excel of OpenOffice Writer komt het voor dat Excel / Writer het bestand niet netjes opsplits in kolommen. Het gevolg is dat alle informatie achter elkaar komt te staan en “onleesbaar” is.

In een dergelijke situatie dient u de volgende stappen te doorlopen:

Excel

 • Open het .csv bestand

 • Kies Gegevens

 • Kies “Importeer externe gegevens”

 • Kies “Importeer gegevens”

 • Selecteer het gewenste bestand

 • Kies de optie “Tekst naar kolommen”

 • Volg de stappen op het scherm

 • De .csv wordt nu correct / leesbaar weergegeven

Of bekijk de instructie op YouTube voor:

OpenOffice of LibreOffice Writer

 • Open het .csv bestand

 • De turbulator (Text Import) wordt automatisch geopend

 • Kies de optie “gescheiden door” (Separated by)

 • Plaats alleen een vinkje bij “Komma” (Comma) en “Space” (“spatie”)

 • Klik op de OK knop

 • De .csv wordt nu correct /leesbaar weergegeven

Of bekijk de instructie op YouTube.

Rapporten overzicht

In Bricks Huisarts zijn o.a. de volgende rapporten beschikbaar:

0001. Daglijst

Dit rapport toont alle journaalregels binnen een bepaalde periode, u kunt uw zoekopdracht verkleinen door een bepaalde huisarts te selecteren.

0002. Afspraken

Dit rapport toont de afspraken die gemaakt zijn voor de geselecteerde zorgverleners. Hiermee is te controleren of er afspraken waren, zoals visites, waarvoor geen verrichting is gedeclareerd.

0003. Patiëntselectie

Patiënten selecteren op basis van zelf gemaakte rapporten. Meer informatie over dit rapport kunt u vinden in het hoofdstuk “Patiëntselectie”.

Let op

Rapport 0003 Hypertensie is verplaatst naar rapport 83.

0004. Diabetes

Dit rapport toont alle diabeten met de laatst bekende glucosemeting.

0005. Vecozostatus

Dit rapport toont de patiënten met een bepaalde Vecozostatus.

0006. Vecozostatus overzicht

Dit rapport toont het overzicht van de laatste Vecozo-resultaten.

0007. Contracten

Dit rapport toont de contracten die zijn ingesteld voor de geselecteerde praktijk.

0008. Geslacht/leeftijd

Dit rapport toont patiënten binnen een praktijk, geselecteerd op geslacht en/of leeftijd. Ook kunt u er hier voor kiezen om de aantallen te splitsen per zorgverlener.

0009. Leeftijdsopbouw

Dit rapport toont van de leeftijdsopbouw van de praktijkpopulatie, onderverdeeld naar verzekeraars en de totalen.

0010. Ruiters/episoden

Dit rapport toont de patiënten met een bepaalde ruiter of episode, verder kunt u filteren op geslacht.

0011. Modulen

Dit rapport toont de aantallen patiënten die aan de voorwaarde voor een module voldoen op de peildatum.

0012. Facturen

Dit rapport toont een overzicht van gemaakte facturen, om de zoekopdracht te verkleinen kunt u op zorgverlener, factuurstatus en Verzekeraars filteren.

0013. Patiëntcategorieën

Dit rapport toont de patiënten die in binnen een categorie vallen. Verder kun je ook de zoekopdracht verfijnen door “Patiënten voor” en “Patiënten na” in te voeren.

0014. Bevolkingsonderzoek

Dit rapport toont patiënten die opgeroepen moeten o.b.v. hun leeftijd.

0015. Onverzekerden

Dit rapport toont de patiënten waarvan geen verzekering bekend is. Hierbij kunt u een peildatum aangeven.

0016. Patiënten op één adres

Dit rapport toont de patiënten die op één adres wonen. Dit rapport kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bewoners van een verzorgingshuis op te zoeken.

0017. Facturen overzicht

Dit rapport toont de facturen met eventueel de financieel- en retourregels.

0018. Mogelijke passanten

Met dit rapport zijn patiënten op te sporen die mogelijk passant zijn, dit is te sorteren op “Achternaam” en “Bricks Huisarts nummer”.

0019. Griepvaccinatie

Dit rapport toont patiënten die opgeroepen moeten worden voor de jaarlijkste griepprik. De criteria zijn in te stellen. Voor de leeftijd wordt 30 april van het volgend jaar als peildatum gebruikt.

Met het vinkje ‘Toon patiënten met “gv-medicatie”’ worden ook patiënten weergegeven die op basis van medicatie mogelijk ook geselecteerd zouden moeten worden.Met het vinkje ‘Verberg patiënten met GV-categorie”’ worden patiënten die in de categorie ‘Griepvaccinatie 2008 gehad’ zitten niet weergegeven.

0020. Financieel totalen

Dit rapport toont de afspraken die gemaakt zijn voor de geselecteerde zorgverleners. Hiermee is te controleren of er afspraken waren, zoals visites, waarvoor geen verrichting is gedeclareerd.

0021. NHG medisch handelen

Nog geen omschrijving beschikbaar.

0022. Medicatiegebruik

Dit rapport toont een overzicht van medicatie die gebruikt wordt door patiënten.

0023. Metingen

Met dit rapport zijn patiënten te selecteren op gedane metingen.

0024. Zorgverleners

it rapport toont de zorgverlener waarbij elke patiënt de meeste contacten heeft gehad. Hiermee kunnen patiënten worden opgespoord die op de verkeerde zorgverlener staan ingeschreven. Dit is te sorteren op “Achternaam” en “Bricks Huisarts nummer”.

0025. Verrichtingen per medewerker

Dit rapport toont de verrichtingen per medewerker in een bepaalde periode. De periode moet aangegeven worden door een van/tot datum.

0026. Woonverbanden

Dit rapport toont alle woonverbanden in een praktijk. Als deze afgedrukt worden op etiketten is de bovenste regel in te stellen. Het veld [naam] in de kopregel wordt vervangen door de naam oudste patiënt in het woonverband. Bijvoorbeeld: Aan [naam] en huisgenoten.

0027. Beschikbare contracten

Dit rapport toont de inhoud van alle contracten die Tetra centraal bijhoudt. Als er verschillen zijn met het contract dat u heeft met de betreffende verzekeraar horen wij dat graag via een Eitje.

0028. Patiënten per verzekeraar

Dit rapport toont voor elke verzekeraar het aantal verzekerden, als het rapport getoond is kunt u het bekijken maar u heeft ook de volgende keuzes: Opslaan, Afdrukken, Mailen.

0029. Primaire preventie HVZ

Dit rapport toont de patiënten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Wel:

 • Iedereen van 35-75 jaar.

 • met hypercholesterolaemie (T93.01).

 • met hypertensie (K87.00, K86.00 W81.01, F83.02).

Maar niet:

 • met diabetes (F83.01, K99.06, N94.02, T90.00, T90.01, T90.02, W84.02, W84.03).

 • met hart- en vaatziekten (K01.00, K02.00, K03.00, K04.00, K05.00, K28.00, K29.00, K70.00, K71.00, K71.02, K72.00, K72.01, K72.02, K73.00, K76.00, K81.00, K84.00, K99.00).

0030. Glycohemoglobine/HbA1c

Zoekt alle patienten met een HBA1C-bepaling binnen een bepaalde periode. Verder kun je ook selecteren of je alleen Diabeten wilt zien of ook de Patienten.

0031. Niet geregistreerde episoden

Hiermee kunt u alle ‘Niet geregistreerde episoden’ tonen. Het is mogelijk om te sorteren op “Achternaam” en “Bricks Huisarts nummer”.

0032. Populatiewijzigingen

Dit rapport toont patiënten die binnen een bepaalde periode zijn in- of uitgeschreven.

0033. Medewerker medicatie

Dit rapport toont de medicatie die is voorgschreven door de geselecteerde zorgverleners.

0034. Geslacht/geboortedatum

Dit rapport toont patiënten binnen een praktijk, geselecteerd op geslacht en/of precieze geboortedatum.

0035. Contantnota’s

Dit rapport toont een overzicht van contantnota’s.

0036. Attentieregels

Dit rapport toont alle attentieregels in een praktijk, eventueel te zoeken op tekst. Als u een zoektekst opgeeft wordt alleen in vrije regels gezocht, dus niet bijv in medicatie of correspondentie.

0037. Uitgeschreven patiënten

Dit rapport toont alle uitgeschreven patiënten.

0038. Bekijk factuur

Dit rapport geeft de mogelijkheid om de inhoud van een factuur op te vragen. Om deze te zoeken zijn de laatste vijf cijfers van het factuurnummer nodig.

0039. Overzicht passanten

Dit rapport toont een lijst van (vaste) passanten.

0040. Postcode overzicht

Dit rapport toont de verdeling van patienten over de verschillende postcodes.

0041. Overzicht van derden in de database

Er zijn twee soorten derden, de uitgebreide versie (die geconverteerd is) en het eenvoudiger telefoonboekje.

0042. Preferentiebeleid

Dit rapport toont de geneesmiddelen waarvoor de verzekeraar geen vergoeding meer geeft en de mogelijke alternatieven.

0043. Overzicht patiënten

Hiermee wordt een lijst van patiënten en/of vaste passanten en/of passanten getoond.

0044. Medicatielijst

Dit rapport toont medicatie die binnen een bepaalde periode is voorgeschreven zodat deze geautoriseerd kan worden. Wanneer u gebruikt maakt van Bricks Patiënt verschijnt op dit rapport tevens de via de app aangevraagde herhaalmedicatie.

Verschijnen fiatteringsverzoeken (herhaalverzoeken) niet in rapport 44? Lees verder in hoofdstuk “Fiatterings-/herhaalverzoek”.

0045. Inschrijving op naam

Dit rapport toont de status van de inschrijvingen op naam.

0046. Woonverbanden op leeftijd

Dit rapport toont alle woonverbanden in een praktijk, met bewoners die geboren zijn binnen een bepaalde periode. Als deze afgedrukt worden op etiketten is de bovenste regel in te stellen. Het veld [naam] in de kopregel wordt vervangen door de naam oudste patiënt in het woonverband. Bijvoorbeeld: Aan [naam] en huisgenoten.

0047. SOEPregels

Dit rapport toont alle SOEP-regels in een praktijk, eventueel te zoeken op tekst. Als u een zoektekst opgeeft wordt alleen in vrije tekstregels gezocht, dus niet in bijvoorbeeld medicatie en correspondentie!

0048. Afgekeurde regels

Met dit rapport zijn niet-beantwoorde afgekeurde regels op te vragen.

0049. Cohorten

Dit rapport toont patiënten die opgeroepen moeten o.b.v. geboortejaar en geslacht.

0050. Export

Met dit rapport kunt u gegevens uitspoelen t.b.v. derden.

0051. Overzicht actieve medicatie

Met dit rapport is te zien welke medicatie nu op voorraad is.

0052. Griepvaccinatie selectie

Dit rapport toont van gevonden patiënten of ze geselecteerd moeten worden voor de griepvaccinatie-campagne en de redenen hiervoor.

Met dit rapport kunt o.a. alle patiënten bekijken waarvan het onduidelijk is of ze geselecteerd moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten die bepaalde medicatie gebruiken. Van elke mogelijke reden een patiënt wel of niet op te nemen kan hier worden aangegeven of deze wel of niet meetelt.

Zie de pagina over griepvaccinatie voor meer informatie.

0053. Verrichtingen

Dit rapport toont de aantallen van bepaalde geselecteerde verrichtingen (EIM code), eventueel per medewerker, eventueel per patiënt, betreffende patiënten van de geselecteerde zorgverlener(s) in een bepaalde periode (geen zorgverlener = alle patiënten).

0054. Hypertensie op medicatie

Dit rapport toont alle patiënten met een medicatievoorschrift met één van de volgende ATC-Code: C02 Antihypertensiva C03 Diuretica C07 Beta-blokkers C08 Calciumantagonisten C09 Middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem

Selectie van al dan niet hypertensie-patiënten (=met Ruiter: HY of Episode met ICPC K85, K86, K87 of F83.02)

0055. DiAgis

Dit rapport toont van alle diabetespatiënten de belangrijkste metingen.

0056. Patiënten zonder episode

Dit rapport toont alle patiënten zonder episoden. Passanten en Collegiale waarneming patiënten worden niet geselecteerd.

0057. CVRM DBC

Dit rapport toont mogelijke CVRM DBC patiënten.

 • Iedereen > 18 jaar

 • met episode K85 Hypertensie OF

 • met episode K86 Hypertensie zonder orgaanschade OF

 • met episode K87 Hypertensie met orgaanschade OF

 • met HVZ (ATC : B01AA,B01AC,C01 ; episode ICPC : K74,K75,K76,K77,K78,K83,K84.02,K89,K90,K91,K92,K99,U99 ) OF

 • met Antihypertensiva (ATC : C02,C03,C04,C07,C08,C09) OF

 • met Diabetes (ATC : A10 ; episode ICPC : T90) OF

 • met Overige (ATC : C10 ; episode ICPC : A29.01,A29.02,A29.04,A29.06,B85.01,B85.04,K79.02,P17,T93,U98 of geselecteerde ruiters/eigen ruiters)

0058. Medicatie voorgeschreven in periode

Dit rapport toont de patienten die een geneesmiddel (op ATC-code) binnen een bepaalde periode kregen voorgeschreven.

0059. Afwijkende adressen

Dit rapport is vervallen (beschikbaar vanaf versie 2.3.1).

0060. Metingen gelijktrekken

Met dit rapport zijn metingen waarvan het type niet bekend is gelijk te trekken naar de NHG-tabel Diagnostische Bepalingen. Dit is handig voor de communicatie met andere partijen (zoals KIS-systemen), eigen protocollen, etc.

Ga naar het hoofdstuk “Metingen gelijktrekken (NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen bijwerken)” voor meer informatie over de werking van dit rapport.

0061. Medicatie naar apotheek

Dit rapport toont alle medicatie verzonden naar een apotheek binnen een bepaalde periode.

0062. Email

Dit rapport toont alle patiënten met een email, export is mogelijk

0063. Diabetes Ketenzorg

Dit rapport toont van alle diabeten met open episode T90.02 of er een contact / contact met episodekoppeling aan T90.02 / verwijzing was, binnen de opgegeven periode.

0064. Receptregels per apotheek

Dit rapport toont het aantal medicatieregels binnen een bepaalde periode eventueel opgesplitst per apotheek.

0065. Polyfarmacie

Dit rapport toont ingeschreven patiënten in een opgegeven leeftijdscategorie die een minimaal aantal diverse prk-codes als chronische medicatie in hun profiel hebben.

0066. Griepvaccinatie status bijwerken

Dit rapport toont van patiënten of ze een griepvaccin gekregen hebben.

0067. Patiënten op postcode

Dit rapport toont ingeschreven patiënten in een opgegeven leeftijdscategorie en opgegeven postcode-range gesorteerd op postcode.

0068. Patiënten per apotheek

Dit rapport toont voor elke geselecteerde apotheek het aantal gekoppelde patiënten, ook mogelijkheid om patiënten zelf te tonen (geen selectie = alle apotheken).

0069. Receptenoverzicht

Dit rapport toont de status van recepten.

0070. Gecodeerde contacten

Dit rapport toont de aantal consulten per medewerker (normaal en dubbel consult, EIM 12000 en 12001) over de ingevoerde periode. Van deze contacten wordt bepaald of er op dezelfde dag minimaal één deelcontact is met een gecodeerde episode of een gecodeerde E-regel. ICPC’s als A97 en A99 tellen niet mee.

0071. Hoofdbehandelaar

Dit rapport toont patiënten binnen een praktijk, geselecteerd op geslacht en/of leeftijd.

0072. Handmatig koppelen medicatie

Dit rapport is vervallen (beschikbaar vanaf versie 2.3.1).

0073. NHGDoc alerts

Dit rapport toont alle NHGDoc Alerts binnen een praktijk, uit de gekozen periode.

0074. NHG Indicatoren

Let op Met ingang van versie 2.3.11 komt dit rapport te vervallen. U kunt de vervangende rapporten opvragen via rapport 3 door te zoeken op “InEen”

Exportrapport in NHG Indicatoren formaat.

0075. BSIS uitspoel

Dit rapport is vervallen (beschikbaar vanaf versie 2.3.12).

0076. RNH uitspoel

Dit rapport is vervallen (beschikbaar vanaf versie 2.3.12).

0077. Patiënten op ICPC

Dit rapport toont ingeschreven patiënten met in het journaal een diagnoseregel of episode met de gegeven ICPC.

0078. Wijkscan

Wijkscan rapport voor RHZ praktijken

0079. Variabiliseringsgeleden 2014

Dit rapport is vervallen (beschikbaar vanaf versie 2.3.1).

0080. Circularus

Export voor Circularus in NHG-formaat

0081. Opt-in

Met dit rapport zijn diverse overzichten te maken m.b.t. de Opt-in status van de patiënt

0082. Opt-in Whitebox

Dit rapport toont patiënten die een Opt-in hebben voor Whitebox.

0083. Hypertensie

Dit rapport toont alle patiënten met Ruiter: HY of ICPC K85, K86, F83.02. Eventueel wordt ook opgezocht of een patiënt één van de volgende episoden heeft:

 • K74.00 Angina pectoris

 • K75.00 Acuut myocardinfarct

 • K76.00 Andere/chronische ischemische hartziekte

 • K87.00 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

 • K89.00 Passagére cerebrale ischemie/TIA

 • K90.00 Cerebrovasculair accident (CVA)

 • K90.01 Subarachnoïdale bloeding

 • K90.02 Intracerebrale bloeding

 • K90.03 Cerebraal infarct

 • K92.00 Andere ziekte perifere arteriën

 • K99.00 Andere ziekte hartvaatstelsel

  Let op |2.3.8|

  Rapport Patiëntselectie is verplaatst naar rapport 3.

0084. Nierfunctie

Dit rapport toont meetwaarden t.b.v. de apotheek. Als ‘Alleen patiënten met ICPC U99.01’ wordt aangevinkt dan worden alle patiënten met een nierfunctiestoornis of nierinsufficiëntie weergegeven. Als ‘Alleen MDRD < 50’ wordt aangevinkt dan worden alle patiënten geselecteerd die in de gekozen periode minimaal één meting <=50 hadden.

0085. Woonverbanden met hetzelfde adres

Dit rapport toont patiënten die woonachtig zijn op hetzelfde adres, maar niet in hetzelfde woonverband.

0086. Verrichtingen in periode

Dit rapport toon de gefactureerde verrichtingen in een bepaalde periode.

0087. EVS gebruik

Dit rapport is vervallen (beschikbaar vanaf versie 2.3.9). De EVS rapportages zijn beschikbaar via het portaal van Digitalis.

0088. Aantal portaalgebruikers

Dit rapport toont het aantal portaalgebruikers.

0089. Gebruikersactiviteit (beschikbaar vanaf versie 2.1.4.68804)

Met dit rapport kunt u opvragen welke patiënten een of meerdere medewerkers geraadpleegd hebben.

0090. Schildklier

Dit rapport toont patiënten met T85.00 Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose, T86.00 Hypothyreoïdie/myxoedeem, A91.07 Subklinische hyperthyreoïdie, en A91.06 Subklinische hypothyreoïdie.

Let op

Met ingang van versie 2.3.11 komt dit rapport te vervallen. U kunt de nieuwe versie nu al raadplegen via rapport 3 i.c.m. de code rr5ka

0091. Memo’s (beschikbaar vanaf versie 2.3.0)

Dit rapport toont de memo’s die aangemaakt zijn bij patiënten.

0092. Onderhoud medische indicatie periodieke pneumokokkenvaccinatie (beschikbaar vanaf versie 2.3.9)

Dit rapport toont van gevonden patiënten of ze mogelijk geindiceerd moeten worden voor periodieke pneumokokkenvaccinatie en de redenen hiervoor.

Met dit rapport kunt u o.a. alle patiënten bekijken waarvan het onduidelijk is of ze geselecteerd moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten die bepaalde medicatie gebruiken of met bepaalde episodes.

Per patiënt kan een medische indicatie voor vaccinatie ingesteld worden.

0093. Pneumokokkenvaccinatieprogramma

Dit rapport toont patiënten die opgeroepen moeten worden voor het pneumokokkenvaccinatieprogramma (2021). Meer informatie over het versturen van de uitnodigingen vindt u in het hoofdstuk “Pneumokokkenvaccinatie mailing sturen”.

0094. Covid-19 vaccinatieprogramma (2021)

Dit rapport helpt met het selecteren, beoordelen en vaccineren van patiënten die opgeroepen moeten worden voor de COVID-19 vaccinatie. Voor de vaccinatieronde van 2021 worden patiënten geselecteerd op basis van de griepvaccinatie criteria.