LSP opt-in

Deze pagina beschrijft hoe een praktijk met een aansluiting op het LSP opt-ins van patiënten kan versturen.

Algemeen

Alleen als een praktijk een aansluiting op het LSP heeft is deze functionaliteit van toepassing. Na een succesvolle aansluiting heeft de praktijk o.a. een AortaAgent draaien op de server en heeft de praktijk tenminste één werkstation met een aangesloten UZI-paslezer.

Opt-ins per patiënt

Via het patiëntbeheer scherm kan met de knop LSP rechtsboven het opt-in scherm geopend worden. Daarin kan de opt-in status van een patiënt bijgewerkt worden.

Voor het kunnen gebruiken van het opt-in scherm, moet er een geldig BSN van de patiënt bekend zijn. Dat BSN moet geverifieerd zijn door de gebruiker en daarnaast moet de identiteit van de patiënt gecontroleerd zijn n.a.v. het overhandigde identiteitsbewijs. Als er geen geldig BSN van de patiënt ingevuld is, dan moet dat eerst gewijzigd worden middels het patiëntbeheerscherm. Open daarna opnieuw het patiëntbeheerscherm en het opt-in scherm om verder te gaan. Als het BSN wel geldig is, maar deze is in het systeem nog niet geverifieerd of de identiteit van de patiënt is nog niet bekend, dan kan dat middels het zetten van een vinkje in het opt-in scherm alsnog geregeld worden.

Na het sluiten van het opt-in scherm is de opt-in wijziging van de patiënt binnen de praktijk geregistreerd en doorgegeven aan het LSP.

Afmelden/opt-in wijzigen

Te allen tijde kan de opt-in status van een patiënt gewijzigd worden middels het opt-in scherm, te bereiken via de knop opt-in in het patiëntbeheer scherm.

Door de vinkjes te veranderen zal het resultaat worden verstuurd naar het LSP. Afhankelijk van de praktijkinstelling ‘niet/niet direct versturen’ gebeurt dat direct of niet.

Door bijvoorbeeld het vinkje ‘Is Akkoord’ uit te zetten, zal de patiënt (al dan niet direct) afgemeld gaan worden bij het LSP.

Controle op ongeldige opt-in (beschikbaar vanaf versie 2.2.1)

Via het commando OPTIN heeft u de mogelijkheid om te controleren over er ongeldige opt-ins aanwezig zijn in het HIS.

Na het uitvoeren van het commando OPTIN klikt u hiervoor op de knop Controle op ongeldige opt-ins. In het venster dat vervolgens verschijnt staan alle patiënten met een ongeldige opt-in.

Klik op de knop Verwijder opt-ins om de ongeldige opt-ins te verwijderen. Na verwijdering kunt u een CSV-bestand opslaan met daarin een overzicht van de patiënten die het betreft.

Openstaande opt-in wijzigingen versturen

Als de praktijkinstelling is ‘niet direct versturen’, dan worden opt-in wijzigingen in de eerste instantie alleen binnen de praktijk geregistreerd en niet direct verstuurd naar het LSP. Om alle openstaande opt-in wijzigingen te versturen, klikt men op de knop Openstaande opt-ins versturen op het tabblad ‘Algemeen’ onder commando OPTIN.

Door op de knop Log bekijken te klikken kan de laatste communicatie met het LSP bekeken worden. En op het tabblad ‘Bekijken’ kunnen de eindresultaten ook bekeken worden.

Opmerkingen

  • Het kan een paar minuten duren voordat alle wijzigingen verwerkt zijn. Geduld dus graag terwijl de applicatie bezig is.

  • De gebruiker moet kunnen inloggen met de UZI-pas

Overzicht aangemelde opt-ins

Via rapport 0081 kunnen de openstaande opt-ins terug gevonden worden. Ook is het mogelijk om een lijstje te maken met de patiënten die wel opt-in gevraagd maar niet aangemeld zijn.

Status bekijken

Op het tabblad ‘Bekijken’ onder commando OPTIN kan men zien wat de huidige opt-in statussen zijn van alle patiënten waarvan een aan- of afmelding verstuurd is. Tevens staan hier de aantallen vermeld. Patiënten waarvan geen opt-in aan- of afmelding bekend is, staan niet in de lijst vermeld.

Als langdurig de status van bepaalde patiënten op ‘Aanmelding in wachtrij’ of ‘Afmelding in wachtrij’ blijft staan, dan is er mogelijk een probleem geweest met de connectie met het LSP. Het gebruiken van de knop ‘Aan- en afmeldingen in wachtrij verwijderen’ onder het tabblad ‘Algemeen’ zal dan uitkomst bieden om de statussen alsnog bij te werken.

Instellingen wijzigen

Met de knop GBZ instellingen op het tabblad ‘Algemeen’ onder commando OPTIN kan de praktijkinstelling ‘wel direct versturen’ / ‘niet direct versturen’ aangepast worden. Deze instelling geldt binnen de hele praktijk niet en dus niet per gebruiker.

Troubleshooting

Lees onderstaande door bij problemen:

Melding ‘EPD niet geïnstalleerd’

Het kan zijn dat de Tetra Installer uitgevoerd moet worden omdat het werkstation nog niet ‘weet’ dat de praktijk aangesloten is op het LSP. De Tetra Installer kunt u hier downloaden: http://www.tetra.nl/i

Anders is de oorzaak dat er geen paslezer aangesloten is op het werkstation. Niet alle opt-in functionaliteit is aanwezig als er geen paslezer aangesloten is.

Melding ‘niet aangesloten op het LSP’

Het kan zijn dat de TetraInstaller gerund moet worden omdat het werkstation nog niet ‘weet’ dat de praktijk aangesloten is op het LSP.

Melding ‘geen UZI-paslezer of de UZI-paslezer is niet correct geïnstalleerd’

De oorzaak is dat er geen paslezer aangesloten is op het werkstation. Niet alle opt-in functionaliteit is aanwezig als er geen paslezer aangesloten is.

UZI-pas koppelen aan Bricks Huisarts loginuser

De gekozen loginuser bij het starten van Bricks Huisarts moet overeenkomen met de UZI-pashouder. Het is dus niet mogelijk ingelogd te zijn als assistent in Bricks Huisarts en dan de pas van de arts te gebruiken. Initieel moet eenmalig de koppeling tussen de Bricks Huisarts loginuser en de pashouder vastgelegd worden. Dat gaat middels commando EPD en de knop UZIpas koppelen aan ingelogde medewerker.

Mandateren

De UZI-pashouder moet voldoende rechten hebben om de actie uit te mogen voeren. Zo kan het zijn dat een assistent eerst gemandateerd moet worden voordat de opt-in status aangepast kan worden. Zorg er voor dat de assistent(e) eerst zijn/haar pas koppelt onder de inlogcode van de UZI-pashouder. Zie het hoofdstuk “UZI-pas koppelen aan Bricks Huisarts loginuser” voor de te nemen stappen.

Mandateringen kunnen gegeven worden door in te loggen in Bricks Huisarts als arts (de pas van de arts is derhalve ook nodig) en via commando EPD > knop Mandateringen mandateringen te verlenen aan andere gebruikers.

Daarna kan met het gegeven mandaat gewerkt worden door in Bricks Huisarts in te loggen als de gemandateerde (de pas van de gemandateerde is nodig).

Let op

Het mandateren werkt alleen i.c.m. een “medewerker op naam” passen. Anonieme passen worden door VZVZ niet ondersteunt voor deze handeling.

Opt-in status blijft op InWachtrij

Het kan gebeuren dat voor langere tijd de opt-in status van een of meer patiënten blijft staan op ‘Aan-/afmelding in wachtrij’. Mogelijke oplossingen/oorzaken zijn:

  • Probeer commando OPTIN > knop Aan- en afmeldingen in wachtrij verwijderen en dan opnieuw knop Openstaande opt-ins versturen

  • Tijd van de klok op de server en/of het werkstation staat niet goed.

Problemen bij wisselen van UZI-pas

Het kan gebeuren dat Bricks Huisarts een foutmelding geeft als de UZI-pas verwisseld wordt door een andere. We zoeken nog naar een oplossing hiervoor.

De korte termijn oplossing, Bricks Huisarts herstarten.

Probleem met UZI-pas

Melding: ‘Unexpected authentication result’ of ‘CertificateInvalid’

Dit kan betekenen dat niet alle parent certificaten voor de UZI-pas goed geïnstalleerd staan op het werkstation. Oplossing: als SafeSign geinstalleerd staat, dan kunnen via de TokenAdmin tool de juiste parent certificaten van de pas af opgelsagen en geinstalleerd worden (parent certificaat > object opslaan > daarna installeren).

Melding: ‘EPD niet geïnstalleerd’ of ‘CertificateInvalid’

Controleer op het werkstation of de certificaten in de juiste certificate folder staan, als volgt: Op werkstation, stop de pas in de paslezer en controleer dat met de TokenAdmin tool de persoonlijke certificaten te bekijken zijn. Start vervolgens in windows uitvoeren > certmgr.msc

Dan moeten in de map ‘Personal’ de persoonlijke certificaten zichtbaar zijn (en niet in de map ‘Others’).

En in map ‘Trusted Root Certificates’ (of elders, maar niet in de map ‘LocalMachine’) moeten de parent certificaten (Staat der Nederlanden en nog 3) van deze persoonlijke certificaten zichtbaar zijn.

Als dit niet het geval is, dan de certificaten verplaatsen naar de juiste mappen.

Melding: ‘Cryptoki exception ‘6’.’

Waarschijnlijk is de paslezer niet goed geïnstalleerd met de bijbehorende SafeSign software. Controleer of alle hardware volgens Windows correct geïnstalleerd is en of de TokenAdminstratie tool van SafeSign werkt en ook de paslezer en pas detecteert.