LSP Ketenzorg (medio 2019 beschikbaar)

Algemeen

LSP Ketenzorg, de vervanging van de OZIS Ketenzorg, koppeling wordt in de loop van 2019 actief binnen Bricks Huisarts. Hieronder kunt u alvast lezen hoe het verwijzen van patiënten naar het Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) in zijn werk gaat.

Let op

Onderstaande stappen staan los van de andere Ketenzorg informatie die u in de handleiding aantreft!

Voordat u uw patiënt vanuit het KIS kunt opvragen bij Bricks Huisarts dient u de patiënt eerst te verwijzen vanuit Bricks Huisarts naar uw KIS. Om de verwijzing te kunnen versturen dient u een opt-in voor LSP Ketenzorg vast te leggen.

Opt-in registreren

Het registreren van een opt-in voor LSP Ketenzorg gaat als volgt:

 • Start Bricks Huisarts

 • Zoek de patiënt die u wilt verwijzen

 • Ga naar patiëntbeheer en klik onder opt-in op de LSP knop of klik met uw rechtermuisknop in patiëntgegevens en kies voor opt-in gevolgd door LSP

 • Er verschijnt een nieuw venster:

  ../../_images/ketenzorg_opt_in.png
 • Voer eerst de SBV-Z en WID verificatie uit wanneer deze nog niet is uitgevoerd

 • Klik op de tab “Ketenzorg”

 • Geef aan dat de patiënt Akkoord gaat met de opt-in

  Let op Zonder akkoord van de patiënt is verwijzen naar de ketenzorg niet mogelijk

 • Vul bij “Akkoord met” in met welke LSP toestemmingsfolder en welke versie van de folder de patiënt akkoord gaat

  ../../_images/ketenzorg_opt_in_akkoord.png
 • Klik op OK

Let op

Bij het afmelden van de ketenzorg opt-in worden de verwijzingen afgebroken.

Verwijzen zonder geregistreerde opt-in

../../_images/verwijzing_zonder_opt-in.png

Het verwijzen van een patiënt naar de ketenzorg gaat als volgt:

 • Start consult

 • Klik op de Verwijzingen tab

 • U krijgt de melding dat de patiënt nog geen opt-in heeft

 • Klik links onderin uw scherm op Opt-in om de opt-in direct met de patiënt te regelen

 • U kunt na het opslaan van de opt-in de stappen volgen in “Verwijzen met geregistreerde opt-in

Verwijzen met geregistreerde opt-in

../../_images/verwijzing.png

Het verwijzen van een patiënt naar de ketenzorg, zonder opt-in, gaat als volgt:

 • Start consult

 • Klik op de Verwijzingen tab

 • Vul de SOEPstatus in

 • Vul de verwijsreden in

 • Selecteer de bijbehorende episode

 • Klik op Verwijzen

 • Indien hierom gevraagd wordt vult u de pincode van uw UZI-pas in

Tip

Heeft u een contact in het journaal staan dat kan dienen als verwijzing? Klik met uw rechtermuisknop op het betreffende contact. Kies vervolgens “Naar verwijsbrief” en “Contact”. De SOEP-regels worden nu voor u ingevuld bij de ketenzorgverwijzing. Wanneer er een episode gekoppeld is aan het contact zal deze worden aangevinkt.

Ga nu naar de Verwijzingen tab en volg de stappen zoals hierboven beschreven.

Verwijzing afbreken

Optie 1: Afbreken vanuit het journaal

../../_images/verwijzing_afbreken.png
 • Start consult

 • Zoek de verwijzing op in het journaal

 • Klik met je rechtermuisknop op het betreffende contact

 • Kies de optie “EPD”

 • Kies de optie “Afbreken verwijzing”

 • Ga akkoord met het afbreken

 • Zodra het afbreken gelukt is wordt het journaal bijgewerkt

Optie 2: Afbreken vanuit patiëntgegevens

 • Start consult

 • Ga bij patiëntgegevens naar ketenzorg

 • Klik met de rechtermuisknop op de verwijzing die afgebroken moet worden

 • Ga akkoord met het afbreken