Ketenzorg

Let op

Onderstaande beschrijving geldt niet voor het verwijzen van patiënten via LSP Ketenzorg.

Ketenzorg systemen

Let op

Voor de DBC’s DM, COPD en CVRM dient u expliciet u patiënten te koppelen aan één of meerdere DBC categorieën om de patiënt zichtbaar en opvraagbaar zijn binnen een ketenzorg systeem.

Patiënten die binnen de DBC Ouderenzorg vallen hoeft u niet te koppelen, deze zijn altijd opvraagbaar vanuit een ketenzorg systeem.

Om uw patiënten op te kunnen vragen binnen één van de ketenzorg systemen dient Bricks Huisarts een koppeling te hebben met pakket waarvoor uw praktijk gekozen heeft. Meer hierover leest u in het hoofdstuk “Koppeling aanvragen”.

Wanneer de koppeling met een ketenzorg pakket actief is dient u per patiënt aan te geven voor welke DBC de betreffende patiënt opgevraagd kan worden. Meer informatie over het (ont)koppelen van een patiënt aan een categorie leest u in het hoofdstuk “Koppelen per categorie”.

Bricks Huisarts biedt ondersteuning voor de volgende DBC’s:

 • DM

 • COPD

 • CVRM

 • Ouderenzorg

Gekoppelde DBC’s bekijken

Zodra u een DBC categorie aan een patiënt koppelt wordt de gekoppelde DBC in het schermonderdeel “Patiëntgegevens” zichtbaar (1):

../../_images/patientgegevens_dbc.png

Vanaf dat moment is de betreffende patiënt op te vragen voor de gekoppelde DBC(‘s).

Overzicht opvragen van gekoppelde patiënten

Binnen Bricks Huisarts is het mogelijk om via een rapport te bekijken of (en zo ja welke) patiënten aan een DBC categorie gekoppeld zijn.

 1. Start Bricks Huisarts

 2. Ga naar de tab Rapporten

 3. Ga naar rapport 13 (Patiëntcategorieën)

 4. Kies één van de DBC categorieën (DBC DM, DBC COPD of DBC CVRM)

 5. Geef een geboortedatum reeks op

 6. Klik op de knop Tonen

  Let op

  Het is niet mogelijk om een rapport op te vragen van de DBC Ouderenzorg, alle patiënten die binnen de DBC Ouderenzorg vallen worden automatisch gekoppeld.

Toegespitste zorg

Ouderenzorg

Binnen Bricks Huisarts is het mogelijk om ouderenzorg te registreren, hiervoor zijn diverse protocollen en formulieren aanwezig.

Meer informatie over het gebruik en het invullen van protocollen vindt u in het hoofdstuk “Metingen”.

Direct inloggen (Single Sign On)

Bricks Huisarts biedt voor CareSharing en VitalHealth de mogelijkheid (beschikbaar vanaf versie 35876) om met “één klik op de knop” in te loggen op de betreffende website. Door gebruik te maken van deze functionaliteit kunt u zonder uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen uw ketenzorg systeem raadplegen.

Zo stelt u “direct inloggen” in.

Veelgestelde vragen

Ga naar het ketenzorg hoofdstuk met veelgestelde vragen.