Categorieën

Koppelen per categorie

Patiënten kunt u koppelen aan verschillende categorieën binnen Bricks Huisarts. Door patiënten te koppelen aan categorieën heeft u de mogelijkheid om patiënten te filteren binnen Bricks Huisarts, gegevens te onsluiten aan ketenzorg pakketten, doelgerichte mailings te versturen, etc.

Het koppelen van een patiënt kan op twee manieren:

  1. Via het patiënt wijzigen scherm

  2. Via de rechtermuisknop klik op de patiëntgegevens

Koppelen via het patiënt wijzigen scherm

Wanneer u in het “Patiëntbeheer” scherm bent ziet u in de rechter bovenhoek (1) een overzicht van alle categorieën waaraan u de gekozen patiënt kunt koppelen. U kunt het patiënt wijzigen als volgt bereiken.

../../_images/categorie_koppelen_wijzigen_scherm.png

De reeds gekoppelde categorieën hebben in het vakje (vierkantje) voor de betreffende categorie een vink staan (2).

Om een categorie aan de patiënt te koppelen klikt u op de regel waar geen vink voor staat, deze regel wordt vervolgens blauw van kleur (3). Tevens verschijnt er een vink in het vakje voor de betreffende regel.

Wilt u een categorie ontkoppelen? Klik dan op de categorie waar al een vink voor staat.

Om uw wijzigingen op te slaan klikt u rechts onderin het venster op de knop Opslaan en sluiten.

Koppelen via de rechtermuisknop

Wanneer u een patiënt gevonden en gekozen heeft (zie hoofdstuk “Consult”) krijgt u op uw scherm de patiëntgegevens te zien van de gekozen patiënt.

Klik met de rechtermuisknop op het vlak waar de samenvatting van de patiënt zichtbaar is (1):

../../_images/categorie_koppelen_rechtermuisknop.png

Er verschijnt nu een menu met een aantal opties (2). Om een categorie aan een patiënt te koppelen gaat u naar het kopje “Categorie” (3). Zodra u met uw muis over het woord “Categorie” beweegt verschijnen de categorieën die u aan uw gekozen patiënt kunt koppelen.

Klik op de categorie die u aan uw patiënt wilt koppelen (4).

Wilt u meerdere categorieën koppelen? Volg dan bovenstaande stappen, of volg de stappen in het hoofdstuk “Koppelen via het patiënt wijzigen scherm”.

Uitleg categorieën

Hieronder treft u een overzicht aan van de beschikbare categorieën en een uitleg wat u ermee kunt doen:

65 of ouder

Door deze categorie te gebruiken zal het juiste inschrijftarief gerekend worden bij 65-plussers.

Achterstandswijk

Wordt gebruikt om het juiste inschrijftarief te berekenen.
Dit is een automatisch proces op basis van informatie die aangeleverd wordt door de zorgverzekeraar.

Bejaardenhuis

Deze categorie biedt de mogelijkheid om de patiëntenpopulatie in de praktijk te categoriseren.
Deze groep is inzichtelijk in rapport 13 Patiëntencategorieën en in het module scherm bij factureren.

Collegiale waarneming

Deze categorie biedt de mogelijkheid om de patiëntenpopulatie in de praktijk te categoriseren.
Deze groep is inzichtelijk in rapport 13 Patiëntencategorieën en in het module scherm bij factureren.

DBC DM, COPD, CVRM, en ASTMA

Vink de betreffende categorieën aan waarvoor bevraging vanuit een ketenzorgsysteem mogelijk wilt maken. Wanneer u de DBC’s niet aanvinkt zal het niet mogelijk zijn om vanuit ketenzorgsysteem gegevens op te halen van de patiënt.

Meer informatie over Ketenzorg kunt u vinden in het hoofdstuk “Ketenzorg”.

DBC Ouderenzorg

Niet in gebruik

Diabetes

Vervallen

Gestructureerde zorg COPD

Deze categorie biedt de mogelijkheid om de patiëntenpopulatie in de praktijk te categoriseren.
Deze groep is inzichtelijk in rapport 13 Patiëntencategorieën en in het module scherm bij factureren.

Griepvaccinatie [jaartal] gehad

Nadat in het grieprapport een griepvaccinatie is verwerkt wordt deze categorie automatisch aangevinkt.

Medix

Niet in gebruik

Militair

De functionaliteit achter deze categorie is nog in ontwikkeling.

MrBlister

Door deze categorie aan te vinken zal tijdens het printen van het dossier de namen van de medewerkers genoteerd worden bij de consulten.

Niet naar verzekeraar

Hiermee zorgt u ervoor dat de facturen wel gemaakt worden, maar niet verstuurd worden naar de verzekeraar.

Nooit factureren

Met deze categorie geeft u aan dat u voor de patiënt nooit een inschrijftarief/module/verrichting wilt rekenen.
Het einde consult scherm zal niet verschijnen.

Ongestructureerde zorg

Deze categorie biedt de mogelijkheid om de patiëntenpopulatie in de praktijk te categoriseren.
Deze groep is inzichtelijk in rapport 13 Patiëntencategorieën en in het module scherm bij factureren.

Passant

Zoals omschreven bij “Vaste passant”, echter is de patiënt niet actief.

Restitutie

Vervallen

Uitsluiten voor achterstandswijk

Hiermee geeft u aan dat de patiënt niet in aanmerking komt voor de categorie achterstandswijk.

Vaste passant

Met deze categorie geeft u aan dat een patiënt regelmatig langskomt voor een afspraak, maar niet ingeschreven wordt in de praktijk.

Deze categorie gebruikt u voor een actieve patiënt zonder officiële inschrijving.

Vaste Passant, standaard contantnota

Zoals omschreven bij “Vaste passant”, daarnaast zal er na afsluiten van een consult automatisch een contantnota aangemaakt worden.

WLZ

Gebruiken deze categorie wanneer u dit heeft afgesproken met de zorgverzekeraar.
Bij het versturen van een declaratie wordt UZOVI code 9999 meegegeven i.p.v. de bestaande UZOVI code.