Patiënten wiki

Algemeen

Binnen Bricks Huisarts (beschikbaar vanaf versie 38713) is het mogelijk om een Patiënten Wiki aan te maken en bij te houden. In de wiki kunt u specifieke informatie registreren over uw patiënt die u op uw eigen manier kunt indelen.

De wiki bestaat uit drie onderdelen (tabs):

Onderdeel

Toegankelijkheid *

Uitleg

Patiënt

Iedereen

Informatie en notities die specifiek over de patiënt gaat, denk hierbij bijvoorbeeld aan het zorgplan.

Medewerker

Individueel

Informatie en notities die u als medeweker wilt registreren. Deze informatie is NIET door collega’s te raadplegen

Woonverband

Iedereen

Informatie en notities rondom het woonverband

*

Informatie is op te vragen door alle medewerkers in de praktijk (Iedereen) of alleen door de (ingelogde) medewerker (Individueel)

Patiënten Wiki activeren

Om de Patiënten Wiki te activeren dient u eenmalig de volgende stappen te doorlopen:

  • Start Bricks Huisarts

  • Login met uw gebruikernaam

  • Voer het commando LAYOUT uit

  • Klik op de knop Standaard layout laden

  • Klik op Opslaan

  • Herstart Bricks Huisarts wanneer de Wiki tab niet zichtbaar is

Na het activeren van de Patiënten Wiki verschijnt er een nieuwe tab (1), Wiki, bovenin uw scherm tijdens het het raadplegen van het journaal:

../../_images/patienten_wiki_tab.png

Tab Patiënten Wiki

Pagina bewerken

Om een pagina bij te werken klikt u op de Bewerken knop. Zodra u op “Bewerken” geklikt heeft worden de knoppen “Sjabloon”, “Opslaan” en “Annuleren” actief. Tevens zal de opmaak van de tekst verdwijnen, dit is een teken dat u de tekst kunt aanpassen.

Binnen de wiki wordt er gebruik gemaakt van een wiki opmaak codering. Wanneer u, bijvoorbeeld, een kopje aan wilt maken gebruikt u de code:

h1. <naam kopje>

Naast kopjes zijn er verschillende andere mogelijkheden om de informatie op een overzichtelijke wijze weer te geven, denk hierbij aan lijstjes of links naar andere wiki pagina’s. Een compleet overzicht van de opmaakcodes die u kunt gebruiken vindt u in het hoofdstuk “Wiki opmaakcodes”.

Pagina toevoegen

De Patiënten Wiki hoeft niet te bestaan uit één lange pagina, u kunt de informatie opsplitsen in verschillende pagina’s. Om één of meerdere pagina’s toe te voegen zorgt u ervoor dat u de “bewerking mode” start.

Voeg nu op de pagina de volgende code toe:

"Naam verwijzing":naam_van_de_pagina

Tijdens het bewerken ziet dit er als volgt uit op uw scherm:

../../_images/wiki_link_toevoegen.png

Wanneer u vervolgens op “Opslaan” klikt keert u terug naar de normale weergave van de pagina:

../../_images/wiki_link_in_tekst.png

Klik nu op de zojuist aangemaakte link om naar de nieuwe pagina te navigeren. Wanneer u op de nieuwe pagina bent uitgekomen kunt u via “Bewerken” de pagina vullen met de gewenste informatie.

Sjabloon

Het is goed denkbaar dat u alle pagina’s wilt voorzien van dezelfde opmaak of opmaak elementen wilt hergebruiken. Met de “Sjabloon” functie beschikt u over de mogelijkheid om één of meerdere opmaak blokken aan te maken.

Let op

Wanneer u een sjabloon kiest zal deze de bestaande informatie op de pagina vervangen!