Verwijzen

Ketenzorg

Ketenzorg

Meer over het openzetten van een dossier voor toegang vanuit een ketenzorg informatie systeem (KIS) kunt u nalezen in het hoofdstuk “Ketenzorg”.

LSP Ketenzorg

Meer over het verwijzen van een patiënt via LSP Ketenzorg kunt u nalezen in het hoofdstuk “LSP Ketenzorg (medio 2019 beschikbaar)”.

Zorgdomein

De koppeling met zorgdomein werkt als volgt :

  • Eerst dient u een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie aan te vragen bij Zorgdomein

  • Voer het commando ZORGDOMEININSTELLING in om de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren

  • Daarna is een patiënt te verwijzen via het verwijsscherm waarbij Bricks Huisarts zoveel mogelijk voor u invult

  • Als een brief niet helemaal afgemaakt wordt, dan is buiten het journaal de brief alsnog af te maken met het commando ZORGDOMEIN. De openstaande verwijzingen dan tevens zichtbaar.