Profylaxe en voorzorg (beschikbaar vanaf versie 2.3.9)

Algemeen

Onder patiëntgegevens in het dossier zien of er een profylaxe is geregistreerd voor een patiënt. Wanneer deze geregistreerd is kunt u deze in het rood vinden in de lijst waar o.a. attenties en contra-indicaties staan.

Een profylaxe wordt weergegevens met de letters PRL.

../../_images/dossier_ingreep_en_profylaxe.png

Toevoegen

U kunt een profylaxe als volgt toevoegen:

  1. Open het dossier van de patiënt

  2. Klik met uw rechtermuisknop in patiëntgegevens (rechtsboven)

  3. Kies Nieuwe profylaxe en voorzorg

  4. Selecteer de gewenste profylaxe in de lijst (of zoek deze op)

  5. Klik op OK

../../_images/dossier_profylaxe.png

Verwijderen

U kunt een profylaxe als volgt verwijderen:

  1. Open het dossier van de patiënt

  2. Klik met uw rechtermuisknop in patiëntgegevens op de profylaxe die u wilt verwijderen

  3. De profylaxe verdwijnt uit het overzicht.