Gegevens afschermen

Algemeen

Het is mogelijk om bepaalde gegevens af te schermen wanneer deze worden opgegevraagd. Denk hierbij aan een opvraging vanuit Bricks Patiënt en het LSP.

Let op

Na het instellen van een afscherming kan het zijn dat de wijziging niet direct zichtbaar is in Bricks Patiënt. Laat in dat geval de patiënt uit- en inloggen.

Contact afschermen

U kunt als volgt een contact afschermen voor inzage:

 1. Open het dossier van de patiënt

 2. Klik met uw rechtermuisknop op het contact dat u wilt afschermen

 3. Volg een van onderstaande opties:

Afschermen contact inzien via LSP

Kies de optie “Contact afschermen”.

Vanaf nu is het contact niet zichtbaar op het LSP.

Afschermen contact inzien via Bricks Patiënt (beschikbaar vanaf versie 2.3.9)

Kies de optie “Contact afschermen namens patiënt”.

Vanaf nu is het contact niet zichtbaar in Bricks Patiënt of op afdrukken. In het contact wordt via een icoon aangegeven dat het contact afgeschermd is.

Contact afscherming opheffen (beschikbaar vanaf versie 2.3.9)

Wanneer u een contact afscherming wilt opheffen volg dan de volgende stappen:

 1. Open het dossier van de patiënt

 2. Klik met uw rechtermuisknop op het contact waarvan u de afscherming wilt opheffen

 3. Kies de afscherming die u wilt opheffen: LSP: Contact afscherming opheffen Portaal: Contact afscherming opheffen namens patiënt

Episode afschermen (beschikbaar vanaf versie 2.3.9)

U kunt als volgt een episode afschermen voor inzage:

 1. Open het dossier van de patiënt

 2. Klik met uw rechtermuisknop op de episode die u wilt afschermen

 3. Volg een van onderstaande opties:

Afschermen episode inzage via LSP

Kies de optie “EPD: Episode afschermen”.

Vanaf nu is de episode niet zichtbaar op het LSP.

Afschermen episode inzage via Bricks Patiënt

Kies de optie “Episode afschermen namens patiënt”.

Vanaf nu is de episode niet zichtbaar in Bricks Patiënt of op afdrukken.

Episode afscherming opheffen (beschikbaar vanaf versie 2.3.9)

Wanneer u een episode afscherming wilt opheffen volg dan de volgende stappen:

 1. Open het dossier van de patiënt

 2. Klik met uw rechtermuisknop op de episode vwaarvan u de afscherming wilt opheffen

 3. Kies de afscherming die u wilt opheffen: LSP: EPD: Episode afscherming opheffen Portaal: Episode afscherming opheffen namens patiënt