Pneumokokkenvaccinatie

Algemeen

Rapport 93 (Pneumokokkenprogramma (2021)) helpt met het selecteren, beoordelen en verwerken van vaccinaties van patiënten die opgeroepen moeten worden voor de pneumokokkenvaccinatie.

Voor de vaccinatieronde van 2021 worden patiënten geselecteerd die in het vaccinatiejaar 69, 70, 71, 72 of 73 jaar worden of zijn geworden en de afgelopen 2 jaar geen PPV23 hebben gehad.

Meer informatie over het versturen van de uitnodigingen vindt u in het hoofdstuk “Pneumokokkenvaccinatie mailing sturen”.

Pneumokokkenvaccinatie registreren via dossier

Dient u de pneumokokkenvaccinatie toe tijdens het consult aan een patiënt die uitgenodigd is via rapport 93, dan kunt u na het openen van het dossier via het commando PV eenvoudig de toediening registreren.

Na het uitvoeren van het commando gaat u naar rapport 93 en kunt u de toediening registreren voor de patiënt in het scherm dat verschijnt.

Let op

Voorwaarde voor het gebruik van het commando PV is wel dat u minimaal eenmaal de stappen Initiële selectie en Beoordelen doorlopen heeft in rapport 93.

Rapport openen

 1. Klik op de tab Rapporten

 2. Ga naar rapport 93 Pneumokokkenvaccinaieprogramma (2021), of zoek op “pneumokokken”

 3. Klik op de naam van het rapport

 4. Selecteer indien nodig de praktijk waarvoor u dit rapport wilt raadplegen

 5. Klik op Tonen

 6. Rechts in het scherm verschijnt het rapport

Bestellen / selectie maken

U gaat een selectie vastleggen van de patiënten die in aanmerking komen.

Bestellen

Tip

Onderaan de lijst met patiënten kunt u, na het klikken op Zoek, zien hoeveel patiënten er in aanmerking komen voor de vaccinatie.

 1. Voer een datum in voor Geplande vaccinatiedatum

 2. Klik op Zoek

 3. Er verschijnt een lijst met patiënten.

 4. Klik op de titel/kop om de lijst te sorteren.

 5. Ga verder naar het menu-item Initiële selectie

Initiële selectie

 1. Klik op een patiënt om de patiënt te selecteren.

 2. (Optioneel) Wanneer u meerdere patiënten tegelijk wilt vastleggen voor beoordeling klikt u op de patiënt terwijl u de SHIFT-knop ingedrukt houdt.

 3. Klik op de knop Leg deze selectie vast voor het verder beoordelen

Patiënten beoordelen

U gaat nu beoordelen welke patiënten in aanmerking komen voor vaccinatie via uw praktijk op basis van een vaccinatiedatum:

 1. Klik op het menu-item Beoordelen

 2. Maak een keuze voor Selecteer geplande vaccinatiedatum

 3. Er verschijnt een lijst met alle ingeschreven patiënten

 4. (Optioneel) Wanneer u meerdere patiënten tegelijk wilt beoordelen kijkt u op de patiënt terwijl u de SHIFT-knop ingedrukt houdt. U kunt het aantal geselecteerde patiënten terug zien onder “Relevante patiëntgegevens”.

 5. Geef bij het kopje “Beoordeling” aan welke status van toepassing is op de patiënt. U dient te kiezen voor de status “Patiënt komt in aanmerking komt voor vaccinatie” of “Onzeker of patiënt in aanmerking komt voor vaccinatie” om de patiënt op te kunnen vragen tijdens het maken van de export voor het versturen van de uitnodiging.

 6. Na het klikken op een beoordeling gaat u automatisch naar de volgende patiënt

 7. Herhaal het beoordelen totdat u de lijst doorlopen heeft

Patiënten uitnodigen/herinneren

Om patiënten uit te kunnen nodigen dient u minimaal een selectie samengesteld te hebben. Wanneer u nog geen selectie gemaakt heeft maakt u deze dan eerst aan, meer hierover kunt u vinden bij “Patiënten beoordelen”.

Doorloop de volgende stappen om een adresbestand te maken voor een selectie:

 1. Klik op het menu-item Uitnodigen / herinneren

 2. Maak een keuze voor Selecteer geplande vaccinatiedatum

 3. Selectie de gewenste status(sen) om de bijbehorende patiënt te laden

 4. Klik op Tonen

 5. Er verschijnt een overzicht van patiënten (dit kan even duren)

 6. Klik op de knop Update patiëntstatus om de patiënten te de juiste patiëntstatus te geven.
  Wanneer u deze stap overslaat zullen de patiënten niet verschijnen onder het menu-item Vaccineren
 7. Na het klikken op de knop dient u uw keuze te bevestigen

 8. Klik op Exporteren om een adresbestand aan te maken.

 9. Verstuur de brief om de patiënten uit te nodigen. Dit kan via een partij als DMDR, of u doet dit “zelf”.
  Wanneer u de uitnodiging zelf stuurt, vergeet niet om:
  • De vaccinatiekaart toe te voegen

  • Het patientID als barcode op de prik-/vaccinatiekaart en op de brief te printen zodat u de vaccinatie straks makkelijk kunt registreren

Patiënten vaccineren

Het vastleggen van vaccinaties werkt als volgt:

Vastleggen via patiëntselectie

Wanneer u de stappen bij de voorbereiding doorlopen heeft kunt u de vaccinatie vastleggen:

 1. Vul de batchcode in

 2. Klik op de naam van de patiënt die u gaat vaccineren

 3. Klik op de knop Patiënt is gevaccineerd

 4. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle gevaccineerde patiënten

Vastleggen via barcode scan

Wanneer u de stappen bij de voorbereiding doorlopen heeft kunt u de vaccinatie vastleggen:

 1. Vul de batchcode in

 2. Klik in het veld patiëntnr/barcode

 3. Scan de barcode op de uitnodigingsbrief die de patiënt heeft ontvangen

 4. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle gevaccineerde patiënten

Vastleggen via het journaal

Dient u het vaccin toe tijdens het consult, dan kunt u na het openen van het dossier via het commando PV eenvoudig de toediening registreren.

Na het uitvoeren van het commando gaat u naar rapport 93 en kunt u de toediening registreren voor de patiënt in het scherm dat verschijnt.

Tip

Wanneer u de vaccinatie(s) op een latere datum verwerkt maar wilt dat de dag van de vaccinatie als vaccinatiedatum wordt weergegeven, gebruik dan commando INVOERDATUM om de datum aan te passen voordat u de vaccinatiestatus wijzigt naar “Gevaccineerd”.

Vaccinatiestatus bekijken/aanpassen

Wilt u de vaccinatiestatus bekijken, een batchcode opzoeken en/of een vaccinatiestatus aanpassen, dan kan dit via het menu-item Overzicht / status bijwerken:guilabel:.

Tip

Door op de kopjes boven de kolommen te klikken kunt u het overzicht sorteren.

Het opvragen van een statusoverzicht gaat als volgt:

 1. Klik op het menu-item Overzicht / status bijwerken

 2. Maak een keuze voor Selecteer geplande vaccinatiedatum

 3. Klik op de naam van de patiënt voor die u de vaccinatiestatus wilt wijzigen

 4. Onder “Mutaties” kunt u de mutaties in de vaccinatiestatus bekijken.
  De oudste status staat onderaan in het overzicht.
 5. Wijzig de status en klik op de knop Update

Overzicht afdrukken vaccinatiestatussen

Het afdrukken van vaccinatiestatus overzicht gaat als volgt:

 1. Klik op het menu-item Afdrukken

 2. Selecteer een of meerdere datums

 3. Selecteer een of meerdere statussen

 4. Klik op de knop Creëer rapport

 5. Via de knop Exporteren kunt u het rapport als .csv bestand downloaden

 6. Via de knop Afdrukken kunt u het rapport printen of als PDF-bestand downloaden

Geavanceerde tips

Meerdere patiënten in 1 keer verwerken

Op de volgende schermen is het mogelijk om een handeling in 1 keer voor meerdere patiënten uit te voeren: * Bestellen * Initiële selectie * Beoordelen

Op deze schermen is het mogelijk om selecties op de lijst uit te voeren met bijvoorbeeld CTRL + klik of SHIFT + pijltje.

Na het selecteren van meerdere patiënten kunt u vervolgens:

 • gelijktijdig voor de geselecteerde patiënten dezelfde beoordeling aangeven (menu-item: Beoordelen)

 • gelijktijdig voor de geselecteerde patiënten aan-/vinken (menu-item: Bestellen, Initiële selectie)

Pneumokokkenvaccinatie handmatig registreren

Let op

Via rapport 93 worden enkel patiënten getoond die voldoen aan de eis van het RIVM. Dat zijn de patiënten die in het vaccinatiejaar 2021 69, 70, 71, 72 of 73 jaar worden of zijn geworden en de afgelopen 2 jaar geen PPV23 hebben gehad. Patiënten met een andere leeftijd vallen buiten het rijksvaccinatieprogramma en dus buiten het bijbehorende rapport 93.

Meer info kunt u vinden op: https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020/vragen-en-antwoorden

Hier is ook te lezen over patiënten die niet aan de voorwaarden voldoen, maar toch een vaccinatie willen. Deze patiënten dienen buiten de rapporten om handmatig uitgenodigd te worden.

Via het medicatieprofiel kunt vervolgens de medicatie voorschrijven. De registratie verloopt voor deze patiënten dus niet via het rapport 93.