Algemene functies

Algemeen

Bricks Huisarts bevat verschillende mogelijkheden om het gebruik van Bricks Huisarts makkelijker te maken voor u als gebruiker.

Commando

Onderin ieder (basis) scherm treft u de “commando” balk aan, in deze balk kunt u commando’s typen (1) waarmee u naar bepaalde onderdelen binnen Bricks Huisarts kunt navigeren, instellingen kunt aanpassen en acties snel kunt uitvoeren.

../../_images/commando.png

Zodra u in de commando balk begin te typen (1) zal Bricks Huisarts een lijst tonen (2) van de beschikbare opties *:

../../_images/commando-aanvulling.png

Wanneer u, tijdens het typen, een lijst met commando’s ziet kunt u op de Tab toets drukken wanneer u het eerste commando uit de lijst wilt overnemen in de commando balk. Typt u door totdat er nog maar één commando zichtbaar is in de lijst en drukt u dan op de Tab toets, dan wordt automatisch het overgebleven commando overgenomen in de commando balk.

Druk op Enter om het commando uit te voeren.

Let op

Het is mogelijk dat een commando parameters nodig heeft. Bij het commando PROTOCOL dient u bijvoorbeeld de naam van een protocol op te geven.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de beschikbare commando’s:

Commando

Uitleg

?

Open helpscherm.

ADEPD

Zoeken naar niet-gecodeerde contacten om er episoden aan toe te wijzen.

ADRESBOEK

Adresboek.

AGB

Instellen AGB-codes, UZI-pas code en zorgverleners.

AGENDAS

Agenda voor medewerker maken.

API

API instellen.

APOTHEKEN

Toon alle apotheken.

AUTOMATISCHKOPPELEN

Instellingen voor automatisch koppelen van berichten.

BATCHSCAN

Brieven scannen.

BEANTWOORDEN

Beantwoorden van retourinformatie van zorgverzekeraars.

BOEKHOUDEN

Exporteer facturen voor uw boekhouding (beschikbaar vanaf versie 2.2.2).

BERICHTJOURNAALDATUM

Wijzig de standaard verwerkingsdatum van een communicatiebericht (beschikbaar vanaf versie 2.2.1).

CARE2U

Instellingen beheren voor Care2U “Direct inloggen”. (beschikbaar vanaf versie 39892)

CARESHARING

Instellingen beheren voor CareSharing “Direct inloggen”. (beschikbaar vanaf versie 35876)

CALCULUS

Instellingen beheren voor VIP/Calculus koppeling.

CCN

Instellingen beheren voor Cardiologie Centra Nederland koppeling.

CERT

Certificatenbeheer.

CFT

Crediteer facturen tool

CMPR

Controleer Medicatieprofielregels.

CONTRACT

Controleren en aanpassen van de standaardverzekeraar.

CORRIGEERBEDRAGEN

Controleren wat het effect is van een contractwijziging en deze evt. doorvoeren.

CVE

Externe COVID-19 vaccinatie vastleggen.

CYBERLAB

Instellingen beheren voor Cyberlab.

DECL

Declaraties van deze patiënt tonen.

DIGITALIS

Login op Digitalis portaal. Dit commando werkt alleen na het invullen van PRESCRIPTOR instellingen.

E-MAIL

Het e-mailadres van de praktijk wijzigen.

EC

Einde consult. Beindigt consult.

EPD

Toon EPD / LSP menu.

ETIKETINSTELLING

Wijzig instellingen voor de etiketopmaak.

EXPFACT

Exporteer facturen.

EXPVZ31

Patiëntenbestand exporteren.

FACTUREREN

Facturatiescherm openen.

FI

Toon factureerinstellingen.

FORMULIEREN

Formulierenbeheer.

GBZ

Toon GBZ menu.

GEBRUIKERSVOLGORDE

De volgorde van gebruikers in het inlogscherm wijzigen.

GV

Griepvaccinatie dit jaar uitgevoerd voor de huidige patiënt.

INVOERDATUM

Datum wijzigen waarop contacten worden ingevoerd.

ION

Voert ION-controle uit.

INZAGEGEBRUIKER

Gebruiker die OZIS-bevragingen als memo te zien krijgt wijzigen.

LABEL

Patiëntetiket printen voor op labformulier e.d.

LABEL2 <organisatie> <aantal>

Patiëntetiket printen voor op labformulier en volgetiketjes op bloedbuisjes.

LAYOUT

Pas de indeling van uw scherm aan

LAYOUTFACTUUR

Layout van nota’s aanpassen.

LEEFTIJD

Leeftijd wijzigen waarop de naamgeving wijzigt van jongen/meisje naar Mw/Dhr.

LFT

Lees/bewerk facturen tool. (beschikbaar vanaf versie 2.3.0)

LOCATIES

Aanmaken en wijzigen van locaties.

LSP

Toon LSP menu.

MAGISTRALEN

Magistralen invoeren en wijzigen.

MAILFACTUREN

Verstuur facturen met een bepaalde datum per e-mail.

MEDIX

Instellingen Medix.

MEMO

Memo aan huidige patiënt hangen of aan een medewerker sturen.

MPI

MedicatieProfiel Instellingen

MW

Medewerkers toevoegen of verwijderen.

NHGDOC

NHGDoc koppeling instellen

NPR

Nieuw protocol.

NV

Nieuwe Vrije regel. Voegt een vrije regel toe, evt. met opties.

ONGEDOCUMENTEERDEN

Facturen maken voor ongedocumenteerden.

OPTIN

LSP opt-in

OZBKOPPELINGEN

Instellingen voor koppelingen met externe partijen.

PATIENTCOMMUNICATIE

Instellingen voor patiëntcommunicatie (o.a. afspraakbevestiging en -wijziging) (beschikbaar vanaf versie 2.2.1).

Passantvecozo

Vecozo controle voor passanten.

PROFIEL

Gebruikersprofiel aanpassen o.a. instellen wachtwoord en tweestapsverificatie (beschikbaar vanaf versie 2.3.11.88120)

PV

Pneumokokkenvaccinatie uitgevoerd voor de huidige patiënt.

PORTAAL

Inloggen op het Tetra Portaal. (beschikbaar vanaf versie 35876)

PRAKTIJK

Praktijk NAW.

PRESCRIPTOR

Instellingen (aanpassen) voor het EVS van Prescriptor.

RECEPTINSTELLING

Wijzig instellingen voor de receptopmaak.

RECEPTPRINTERS

De printer wijzigen waar recepten op worden afgedrukt en de positie op het papier.

RELOADPATIENTJOURNAAL

Journaal opnieuw tonen.

RCMPR

Resultaat: Check Medicatieprofielregel.

RG

Recept geschiedenis weergeven.

RUITERBEHEER

Wijzigingen aanbrengen in alle ruiters (praktijk-breed).

SCAN

Eén pagina scannen en toevoegen aan dossier van de huidige patiënt.

SL

Huidige lay-out instellingen voor deze gebruiker opslaan.

STOP

Stop programma. Sluit Bricks Huisarts af.

STUUREXTRACTIE

Via het commando stuurextractie is het mogelijk om voor zorggroep Proigia een uitspoel te doen naar Calculus. Eerst dient “vrijgeven” ingevuld te worden en vervolgens kan de extractie verstuurd worden. Het versturen kan enkele minuten duren.

TEMPLATES

Maak en wijzig e-consult templates (beschikbaar vanaf versie 2.1.3.68714).

UPLOAD

Bestanden toevoegen aan dossier patiënt.

VECOZO

Vecozo-controle uitvoeren.

VERWIJZER

Veranderen van e-mailadres en telefoonnummer voor Vecozo & internetverwijzingen.

VITALHEALTH

Instellingen beheren voor VitalHealth “Direct inloggen”. (beschikbaar vanaf versie 35876)

VIPEXPORT

Facturen exporteren t.b.v. VIP Live.

VERSIEDEVELOPMENT

Gebruik ook de upgrade uit de laatste ontwikkelversie van Bricks Huisarts. Gebruik commando VERSIEDEVELOPMENTPERMANENT als u ALLE upgrades uit de ontwikkelversies van Bricks Huisarts wilt gebruiken i.p.v. alleen de laatste.

VERSIEDEVELOPMENTPERMANENT

Gebruik ook ALLE upgrades uit de ontwikkelversies van Bricks Huisarts.

VERSIESTABLE

VERSIESTABLE. Gebruik alleen applicatie upgrades uit de stabiele versies van Bricks Huisarts. De snel wijzigende versies van TetraHis worden dus NIET gebruikt.

VERSIEVOLATILE

Gebruik ook de upgrade uit de laatste snel wijzigende versie van Bricks Huisarts. Gebruik commando VERSIEVOLATILEPERMANENT als u ALLE upgrades uit de snel wijzigende versies van Bricks Huisarts wilt gebruiken ipv alleen de laatste.

VERSIEVOLATILEPERMANENT

Gebruik ook ALLE upgrades uit de snel wijzigende versies van Bricks Huisarts.

VOORKEURSVOORSCHRIFTEN

Voorkeursvoorschriften bekijken en verwijderen.

VULVECOZOID

VecozoId’s invullen van handmatig verstuurde factureren.

WACHTWOORD

Aanpassen wachtwoord van ingelogde gebruiker.

WEB

Instellingen wijzigen voor online agenda.

WEEKSCHEMAS

Aanpassen weekschema’s.

WELVRAGEN

Popup aanzetten als geen verrichting aangekruist.

WS

Instellingen voor printers en scanners op het huidige werkstation.

ZORGDOMEININSTELLING

Instellingen beheren voor Zorgdomein

ZORGPORTAAL

Instellingen beheren voor ZorgPortaal

*

Wanneer u middels een VNC viewer contact maakt met uw Bricks Huisarts werkplek is het aanvullingen overzicht niet zichtbaar.

Gebruikersbeheer

Let op

Wanneer u de rechten van een medewerker aanpast worden deze aanpassingen pas actief wanneer de betreffende gebruiker Bricks Huisarts opnieuw opstart.

Door gebruik te maken van het commando MW kunt u binnen Bricks Huisarts gebruikers toevoegen en / of wijzigen, daarnaast kunt per gebruiker de rechten instellen.

Meer informatie over het beheren van gebruikers kunt u nalezen in het hoofdstuk “Gebruikers beheren”.

Checkbox met “geheugen functie”

Binnen Bricks Huisarts hebben een aantal checkboxes een “geheugen functie”. Deze kunt u zo instellen dat hij standaard is aangevinkt, juist niet of dat altijd de laatste keuze wordt gebruikt.

De checkboxes die u kunt instellen maken dit duidelijk middels een tooltip:

../../_images/geheugen_checkbox.png

Klik met uw rechtermuisknop op de betreffende checkbox om deze in te stellen. Er verschijnt een venster waarin u de gewenste instelling kunt aangeven:

../../_images/geheugen_checkbox_opties.png

De checkbox met geheugen komt u o.a. tegen bij:

  • Het maken van een afspraak (beschikbaar vanaf versie 2.2.0)

  • Het zoeken op patiënten (beschikbaar vanaf versie 2.2.1)

Sneltoetsen

Binnen Bricks Huisarts heeft u de beschikking over sneltoetsen voor veel gebruikte functies.

Algemeen

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

F7

Blader achteruit

Bij wachtkamer, agenda, communicatieberichten

F8

Blader vooruit

Bij wachtkamer, agenda, communicatieberichten

F10

Spring naar commandoregel

CTRL+F

Spring naar zoeken invoerveld

Bij patiënten zoeken, communicatieberichten zoeken, journaalregels zoeken

CTRL+P

Printen

CTRL+SHIFT+S

Scannen (batchscan)

CTRL+M

Eitje versturen

ALT+F4

Bricks Huisarts sluiten

Tabbladen

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

CTRL+TAB

Spring naar volgende tabblad

CTRL+SHIFT+TAB

Spring naar vorige tabblad

Invoervelden

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

TAB

Spring naar volgende invoerveld

SHIFT+TAB

Spring naar vorige invoerveld

Configuraties

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

CTRL+1…9

Kies configuratie 1 t/m 9

CTRL+0

Open wijzigen configuraties scherm

CTRL+N

Nieuwe configuratie maken

Bij scherm voor wijzigen van configuraties

CTRL+D

Configuratie verwijderen

Bij scherm voor wijzigen van configuraties

Zoomen

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

Ctrl++

Inzoomen

Bij wachtkamer

Ctrl+-

Uitzoomen

Bij wachtkamer

Consulten

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

CTRL+S

Start consult

CTRL+E

Einde consult

Consult huisarts ‘aanvinken’

CTRL+U

Einde consult

Consult huisarts langer dan 20 min. + visite huisarts ‘aanvinken’

CTRL+D

Einde consult

Consult huisarts langer dan 20 min. ‘aanvinken’

Communicatieberichten

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

CTRL+G

Markeer geselecteerde berichten als gelezen

CTRL+SHIFT+G

Markeer geselecteerde berichten als ongelezen

F5

Snel naar patiënten zoeken

Bij patiënten zoeken invoerveld

Verwijzen

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

CTRL+B

Genereer brief

CTRL+S

Huidige brief opslaan

Lijstjes

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

Pijltje naar boven

Spring naar vorige item in lijst

Pijltje naar beneden

Spring naar volgende item in lijst

Pageup

Spring een aantal items naar boven

Pagedown

Spring een aantal items naar beneden

Home

Spring naar eerste item in lijst

End

Spring naar laatste item in lijst

Selecteren

Toetsencombinatie

Functie

Opmerkingen

CTRL+A

Alles selecteren

Bij tekst, lijstjes

CTRL+C

Selectie kopiëren

Bij tekst

CTRL+X

Selectie knippen

Bij tekst

CTRL+V

Selectie plakken

Bij tekst