Berichten automatisch koppelen

Inhoudsopgave

Algemeen

Het is mogelijk om berichten die door Bricks Huisarts ontvangen worden voor een patiënt automatisch te koppelen aan de patiënt.

U kunt autmatisch koppelen aanzetten door het uitvoeren van het commando AUTOMATISCHKOPPELEN. Na het uitvoeren van het commando verschijnt er een venster waar u per bericht kunt aangeven of u het autmatisch wilt koppelen:

../../_images/automatisch-koppelen.png

Let op Automatisch koppelen werkt pas nadat handmatig eenmalig een bericht per afzender aan de juiste patiënt is gekoppeld. Daarna zullen berichten van dezelfde afzender betreffende dezelfde patiënt automatisch door Bricks Huisarts gekoppeld worden.