Vecozo certificaat (X509-certificaat)

Algemeen

Voor de communicatie met Vecozo is een X509-certificaat (ook wel “systeemcertificaat”) nodig. Dit certificaat zorgt ervoor dat Vecozo zeker weet dat u het bent en dat de communicatie met Vecozo niet kan worden afgeluisterd.

Als Bricks Huisarts een certificaat nodig heeft en deze niet kan vinden dan krijgt u dit scherm te zien:

../../_images/vecozo_geen_certificaat.png

Hieronder staat beschreven hoe te handelen:

Waarom een systeemcertificaat

Het X509-certificaat is bedoeld om Bricks Huisarts zélf te laten communiceren met Vecozo om verzekeringsgegevens te controleren, op te vragen, Inschrijving Op Naam te regelen, facturen in te dienen en retourinformatie op te halen. Om handmatig gegevens op te zoeken op de website van Vecozo dient u een persoonlijk certificaat te gebruiken.

Deze is met dit formulier aan te vragen.

Aanvragen

Om een certificaat aan te vragen moet u in het bezit zijn van een AGB-code en aangemeld zijn bij Vecozo. Daarna vult u het aanvraagformulier in. Bij motivatie vult u “Bricks Huisarts” in. Let erop dat u bij contactpersoon de naam van een arts invult anders wordt het verzoek afgewezen. Normalerwijze ontvangt u binnen 5 werkdagen het certificaat maar in drukke tijden (zoals het begin van elk kwartaal) kan deze wachttijd snel oplopen.

Ophalen van het certificaat

Om het certificaat te installeren heeft u het volgende nodig:

  • Een werkstation dat voldoet aan deze systeemeisen

  • De pincode (deze ontvangt u per brief)

  • Het gebruikersnummer (deze wordt per e-mail verzonden)

Voor de rest van de procedure staat hier een uitgebreide handleiding. Als deze procedure is afgerond is de volgende stap het exporteren ofwel back-uppen ervan naar een bestand. De handleiding hiervoor staat voor Internet Explorer hier en voor Firefox (Apple en Windows) hier.

Als het goed is heeft u na het exporeren van het certificaat een bestandje (bijvoorbeeld “VECOZO22-08-2011.pfx”) en een bijbehorend wachtwoord.

Inlezen van het certificaat in Bricks Huisarts

De laatste stap is het installeren van het certificaat in Bricks Huisarts. Voer het commando CERT uit. Het volgende scherm wordt zichtbaar:

../../_images/vecozo_certificaat_beheer.png

Voor elke praktijk staat kunt u hier een certificaat instellen. Selecteer eerst de juiste praktijk.

../../_images/vecozo_certificaat_beheer_2.png

Klik op Selecteer bestand en zoek het juiste bestand (bijvoorbeeld “VECOZO22-08-2011.pfx”) op. Vul vervolgens het wachtwoord in en klik op Installeer. Het certificaat wordt nu centraal (op de server) opgeslagen. Als een ander werkstation het certificaat nodig heeft dan installeert Bricks Huisarts zelf het certificaat. Het is dus niet nodig elk werkstation af te lopen. Start hiervoor wel Bricks Huisarts opnieuw op.

Het certificaat vernieuwen

Een X509-certificaat verloopt automatisch na twee jaar en moet dan vernieuwd worden. Hoe dit moet wordt hier beschreven.

Vervolgens exporteert u dit certificaat (zoals hierboven staat beschreven) en installeert het opnieuw in Bricks Huisarts.

Voor het verlengen gebruikt u deze website. Als u het nieuwe certificaat opslaat kunt u ook gelijk de oude, ongeldige certificaten verwijderen.

Vraag & Antwoord

Tetra kan de certificaten ook voor u installeren en verlengen. Hiervoor zal dan ons geldende uurtarief gerekend worden. Voor eventuele andere vragen kunt u terecht op de website van Vecozo.