Persoonlijk

Medicatieprofiel weergave

Functie beschikbaar vanaf versie “Bricks Huisarts nieuwe layout” (medio 2017).

In het medicatieprofiel ziet u standaard alle geneesmiddelen staan onder de betreffende voorschrift type. U heeft de mogelijkheid om het overzicht korter te maken door standaard voorschrift types ‘ingeklapt’ weer te geven op uw scherm.

Het medicatieprofiel kan er dan als volgt uit komen te zien (al naar gelang uw instellingen):

../../_images/medicatieprofiel_voorbeeld.png

Aanpassen

Om het medicatieprofiel aan te passen voert u het commando MPI uit. Er verschijnt nu een venster:

../../_images/medicatieprofiel_instellingen.png

De instellingen aan zoals u ze standaard wil zien:

Optie

Uitleg

Opengeklapt

Medicatielijst is zichtbaar onder voorschrift type

Dichtgeklapt

Medicatielijst is niet zichtbaar onder het betreffende voorschrift type. U ziet tussen haakjes het aantal geneesmiddelen dat verborgen is.

Wanneer u de instellingen naar wens heeft aangepast klikt u op de OK knop.

Tip

U kunt de ingeklapte medicatie zichtbaar maken door dubbel op het ingeklapte voorschrift type te klikken.