Gebruikers beheren

Algemeen

Door gebruik te maken van het commando MW kunt u binnen Bricks Huisarts gebruikers toevoegen en / of wijzigen, daarnaast kunt per gebruiker de rechten instellen.

Nieuwe gebruiker toevoegen

Door het commando MW te geven in de commandobalk in Bricks Huisarts kunt u medewerkers toevoegen binnen de praktijk.

Stap 1: Medewerker aanmaken

 1. Klik op ‘Medewerker toevoegen’

 2. Vul de gegevens in en vink ‘Is actief’ aan en eventueel ‘Is arts’ als de gebruiker een arts is

 3. Geeft het gegenereerde, tijdelijk, wachtwoord door aan de medewerker

 4. Klik op de rechten tab

 5. Zet de vinkjes uit bij de onderdelen die de medewerker niet mag. Meer uitleg over de verschillende rechten kunt u lezen in het hoofdstuk “Betekenis rechten bij medewerkers”.

 6. Ga naar stap 2

Stap 2: Account aangemaakt

Het account voor de betreffende medewerker is aangemaakt. Geef aan de medewerker het tijdelijk, zes cijferige, wachtwoord. Bij het inloggen met zijn tijdelijke wachtwoord dient hij eerst een wachtwoord op te geven voordat er gebruik gemaakt kan worden van Bricks Huisarts.

Mocht de medewerker in de toekomst zijn wachtwoord willen aanpassen, dan kan dit middels het commando WACHTWOORD.

Wachtwoord resetten

Wanneer een medewerker zijn wachtwoord vergeten is kunt u deze voor de gebruiker resetten. De gebruiker krijgt vervolgens een tijdelijk wachtwoord. Het tijdelijke wachtwoord dient hij tijdens het inloggen aan te passen.

De wachtwoord reset gaat als volgt te werk:

 1. Voer het commando MW uit

 2. Zoek de betreffende medewerker op in het overzicht

 3. Klik op de knop Wachtwoord vergeten

 4. Er verschijnt een tekst “Tijdelijk wachtwoord” met erachter zes cijfers

 5. Geef het tijdelijke, zes cijferige, wachtwoord door aan de medewerker

 6. Klik op Opslaan

Tweestapsverificatie uitzetten (beschikbaar vanaf versie 2.3.11.88120)

Kan een medewerker niet inloggen omdat de tweestapsverificatiecode niet meer werkt, dan kunnen medewerker die het recht “Medewerkers beheren” hebben de tweestapsverificatie uitzetten.

Dit gaat als volgt:

 1. Voer het commando MW uit

 2. Zoek de betreffende medewerker op in het overzicht

 3. Klik op de knop Tweestapsverificatie uitzetten

 4. De tweestapsverificatie staat nu voor de medewerker en kan de medewerker weer aanzetten via het commando PROFIEL

Betekenis rechten bij medewerkers

Algemeen

Recht

Uitleg

Medewerkers beheren

Medewerkers toevoegen, aanpassen en verwijderen

Financieel

Financiele handledingen uitvoeren

Patiënt bewerken

Patientgegevens aanpassen

Dossier inzien

Dossier inzien

Medicatie inzien

Medicatie inzien

Toegang Tetra Portaal

Toegang tot het Tetra Poraal via het commando PORTAAL

Log(s) inzien

(LSP) log bestanden inzien

Agenda inzien

Agenda kunnen inzien (beschikbaar vanaf versie 2.1.4.68804)

Rapporten inzien

Rapporten kunnen uitvoeren en inzien (beschikbaar vanaf versie 2.1.4.68804)

Communicatie inzien

Communicatie kunnen opvragen (beschikbaar vanaf versie 2.1.4.68804)

Communicatie verwijderen

Communicatie kunnen verwijderen (beschikbaar vanaf versie 2.2.1)

Dossier verwijderen

Complete dossier van patiënt verwijderen (beschikbaar vanaf versie 2.1.5.69568)

Medicatie

Alle medewerkers mogen binnen Bricks Huisarts medicatie herhalen en/of voorschrijven, om medicatie direct naar de apotheek te mogen sturen dient de betreffende medewerker rechten te krijgen.

Het versturen naar de apotheek kunt u instellen via de volgende opties.

Recht

Uitleg

Autoriseren

Voorschriften autoriseren en versturen

Nieuw voorschrijven

Nieuwe medicatie versturen

Herhalen: chronisch

Herhaling van chronische medicatie versturen

Herhalen: kuren/tijdelijk

Herhaling van kuren/tijdelijke medicatie versturen

Herhalen: zo nodig

Herhaling van zo nodig medicatie versturen

Herhalen: overig

Herhaling van overige medicatie versturen

Herhalen: niet geclassificeerd

Herhaling van niet geclassificeerde medicatie versturen

Verwijderen

Medicatie verwijderen

Medicatie verslepen

Medicatie verplaatsen/verslepen naar ander voorschrift type (op medicatieprofiel)

Einde consultscherm

Recht

Uitleg

Tarieven van 0 euro kunnen selecteren (beschikbaar vanaf versie 2.3.9)

Medewerkers kunnen verrichtingen selecteren van 0 euro

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als een medewerker zijn wachtwoord vergeten is?

Op het login scherm staat (onder de Inloggen knop) een knop met de tekst “Wachtwoord vergeten”. Wanneer de medewerker hierop klikt krijgt hij een lijst van collega’s te zien die via het commando MW zijn wachtwoord opnieuw kunnen instellen.

Meer informatie over de wachtwoord reset kunt u vinden in het hoofdstuk “Wachtwoord resetten”.

Waaraan dient mijn wachtwoord te voldoen?

Let op

Volgens de NEN7510 richtlijn is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het bedenken van een sterk wachtwoord en het volgen van de geldende richtlijnen.

Het wachtwoord dient aan het volgende te voldoen:

 • Minimaal 7 tekens

 • Maximaal 50 tekens

De volgende speciale tekens zijn niet toegestaan:

 • enkel aanhalingsteken (‘)

 • dubbel aanhalingsteken (“)

 • kleinerdan teken (<)

 • ampersand/en-teken (&)

 • accent grave/backtick (`)

Hoe pas ik de rechten aan van een medewerker?

Het aanpassen van de rechten van een medewerker kan via het commando MW. Middels de tab “algemeen” kunt u de algemene gegevens van een medewerker aanpassen, aangeven of de medewerker nog mag inloggen en de gebruikersnaam aanpassen.

Via de tab “rechten” kunt u de rechten van een medewerker beperken of uitbreiden. Uitleg over de verschillende rechten kunt u lezen in het hoofdstuk “Betekenis rechten bij medewerkers”.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

Let op

Uw wachtwoord dient aan een aantal eisen te voldoen, lees hier meer over in de veelgestelde vraag “Waaraan dient mijn wachtwoord te voldoen?”.

Uw wachtwoord kunt u als volgt wijzigen:

../../_images/gebruikersbeheer_wachtwoord_wijzigen.png
 1. Voer het commando WACHTWOORD in

 2. Er verschijnt een venster met drie velden

 3. Voer in het eerst veld (1) uw huidige wachtwoord in (of laat het leeg als u er nog geen heeft).

 4. In het tweede (2) en derde (3) veld vult u het gewenste (nieuwe) wachtwoord in.

 5. Klik op de knop OK.

Hoe verander ik de volgorde van de gebruikers in het loginscherm?

Op het Bricks Huisarts loginscherm is het mogelijk om de volgorde van gebruikers aan te passen.

../../_images/gebruikersbeheer_volgorde_loginscherm.png
 1. Voer het commando GEBRUIKERSVOLGORDE uit

 2. Er verschijnt een venster met daarin de gebruikers die in Bricks Huisarts aanwezig zijn

 3. Selecteer een gebruiker, de regel wordt nu blauw (1)

 4. Klik op de Omhoog (2) of “Omlaag” (3) om de gebuiker een andere positie in de lijst te geven

 5. Klik op de Sluiten knop wanneer de volgorde naar wens is

Beschikt Bricks Huisarts over tweestapsverificatie (2FA, multi-factor authenticatie, TOTP)?

Ja, Bricks Huisarts beschikt over tweestapsverificatie (beschikbaar vanaf versie 2.3.11.88120) op basis van een code die gegenereerd wordt op uw telefoon middels een app.

De gebruikers in uw praktijk kunnen deze optie aanzetten en u kunt controleren of medewerkers tweestapsverificatie aan/uit hebben staan.

Kan ik zien of een medewerker tweestapsverificatie aan heeft staan? (beschikbaar vanaf versie 2.3.11.88120)

Via het medewerkerbeheerscherm (commando MW) kunt u zien of een medewerker tweestapsverificatie aan heeft staan. Kijk hiervoor in de betreffende kolom in het overzicht.