Direct inloggen ketenzorg systeem

Algemeen

In Bricks Huisarts is het mogelijk om voor Care2U (beschikbaar vanaf versie 39892), CareSharing en VitalHealth gebruik te maken van “direct inloggen” (Single Sign On). Wanneer u deze functionaliteit (eenmalig per gebruiker) aan zet hoeft u niet meer in te loggen op uw ketenzorg systeem wanneer u de gegevens van uw patiënt wilt raadplegen. Voorwaarde hierbij is dat u eerst uw patiënt opzoekt in Bricks Huisarts.

Let op

Past u bij uw KIS leverancier uw gebruikersnaam en/of wachtwoord aan, dan dient u deze in Bricks Huisarts ook aan te passen.

Direct inloggen instellen / wijzigen

Om “direct inloggen” in te stellen of aan te passen (beschikbaar vanaf versie 35876) start u Bricks Huisarts op waarna u het commando intypt voor het betreffende ketenzorg systeem:

Commando

Uitleg

Care2U

Instellingen voor Care2U invoeren / wijzigen (beschikbaar vanaf versie 39892)

CARESHARING

Instellingen voor CareSharing invoeren / wijzigen

VITALHEALTH

Instellingen voor VitalHealth invoeren / wijzgen

Na het invoeren van commando verschijnt er een nieuw venster. Vul hier uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in.

Afhankelijk van het ketenzorg systeem waarvoor u de instellingen op geeft dient naast u het domein (of hostname) en / of de parameters in te vullen of aan te passen.

Let op

Het domein mag NIET beginnen met “https://” of “http://”. Bricks Huisarts plaats automatischhttps://” voor het domein om te garanderen dat de verbinding van uw werkplek naar het ketenzorg systeem via een beveiligde verbinding loopt.

Na het invullen van de benodigde gegevens klikt u op de knop Opslaan om de instellingen / wijzigingen op te slaan.

Is het uit te voeren commando niet beschikbaar, stuur dan een Eitje.

Voorbeeld instellingen Care2U

Veld

Voorbeeld

Gebruikersnaam

voorbeeldC2U

Wachtwoord

7qY39NhE

Domein

sso.care2u.nl

Parameters

/login.aspx

Voorbeeld instellingen CareSharing

Veld

Voorbeeld

Gebruikersnaam

voorbeeldCS

Wachtwoord

7qY39NhE

Domein

sso.caresharing.eu

Parameters

Let op

CareSharing Single Sign On werkt alleen wanneer u bij CareSharing aangegeven heeft gebruik te willen maken van Single Sign On. Zonder deze administratieve wijziging bij CareSharing zal het inloggen op CareSharing vanuit Bricks Huisarts niet werken.

Voorbeeld instellingen VitalHealth

Veld

Voorbeeld

Gebruikersnaam

voorbeeldVH

Wachtwoord

sO51p8mM

Hostname

elzha1

De hostname is het gedeelte van de domeinnaam voor de eerste punt (“.”). Met andere woorden “elzha1” in https://elzha1.vitalhealthsoftware.com.

Gebruik maken van direct inloggen

Na het instellen van “direct inloggen” kunt u bij het raadplegen van een patiënt makkelijk inloggen op uw ketenzorg systeem.

Het inloggen op het ketenzorg systemen kan vanaf twee plaatsen binnen Bricks Huisarts, namelijk via het:

  • Patiënten scherm (via het onderdeel “Patiëntgegevens”)

  • Journaal scherm (via het onderdeel “Algemeen”)

../../_images/patienten.png

Patiënten scherm

../../_images/journaal.png

Journaal scherm

Ketenzorg systeem openen

Klik met uw rechtermuisknop op de naam van de patiënt op één van de eerder genoemde locaties (zie hierboven). Er verschijnt een menu met daarin het item “Internet”.

Plaats uw muis op het item “Internet” (1), klikken is niet nodig.

../../_images/sso_link.png

U krijgt de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende sites / portalen die u kunt raadplegen (2). In dit specifieke geval kiest u voor uw ketenzorg systeem (3).

Tot slot klikt u op “<naam ketenzorg systeem> start” (4) om het ketenzorg systeem te raadplegen.

Na het kiezen voor u ketenzorg systeem zal er een nieuw venster verschijnen met daarop de gegevens van uw patiënt zoals deze in het ketenzorg systeem geregistreerd staan.

Let op

Staat uw ketenzorg systeem niet onder het item “Internet”, dan dient u uw instellingen te controleren. Meer hierover in het hoofdstuk “Direct inloggen instellen / wijzigen”.