Veelgestelde vragen

Let op

Onderstaande beschrijving geldt niet voor het verwijzen van patiënten via LSP Ketenzorg.

Hoe leg ik de hoofdbehandelaar vast?

U kunt de hoofdbehandelaar vastleggen als bepaling, dit gaat als volgt:

 1. Zoek een patiënt op

 2. Start een consult

 3. Ga naar de Metingen tab

 4. Ga naar de Invoeren tab

 5. Zoek onder “Selecteer losse bepalingen” op, bijvoorbeeld, “hoofdbehandelaar” (of een deel hiervan)

 6. Dubbelklik op de hoofdbehandelaar dat u wilt vastleggen

 7. Rechts in het scherm verschijnt de gekozen hoofdbehandelaar

 8. Kies de gewenste optie

 9. Klik op Opslaan

Patiëntgegevens zijn niet op te vragen in mijn ketenzorgsysteem

Om patiëntgegevens op te kunnen vragen in een ketenzorgsysteem dient u, naast het hebben van een koppeling, per patiënt aan te geven in welke DBC categorie de patiënt thuis hoort. Doet u dit niet, dan is het binnen Bricks Huisarts niet mogelijk om patiëntgegevens op te vragen via een ketenzorgsysteem.

Patiënt heeft een DBC, maar is niet op te vragen is mijn ketenzorgsysteem

Na het koppelen van een DBC categorie aan een patiënt kan het maximaal 24 uur duren voordat u binnen de ketenzorgsystemen gegevens kunt opvragen uit Bricks Huisarts. Dit komt doordat de patiëntlijsten niet continue bijgewerkt worden in de diverse sytemen.

Van een patiënt zijn alleen de meetwaarden op te halen, niet de journaalregels

Het komt voor dat u in het ketenzorgsysteem wel de labwaarden van een patiënt te zien krijgt, maar niet de journaalregels. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat er aan journaalregels geen episodes gekoppelt zijn of dat de episodes niet binnen een DBC vallen.

Op basis van onderstaande episodes, aangegeven per DBC, worden journaalregels aan het ketenzorgsysteem doorgegeven:

DBC DM - Diabetes (OZIS Ketenzorg versie 1.5)

F83.01

Diabetische retinopathie

N94.02

Diabetische neuropathie

K74

Angina pectoris

K75

Acuut myocard infarct

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte

K86

Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

K87

Hypertensie met orgaanbeschadiging/ secundaire hypertensie

K89

Passagère cerebrale ischemie/TIA

K90

Cerebrovasculair accident (CVA)

K90.03

Cerebraal infarct

K92.01

Claudicatio intermittens

K99.01

Aneurysma aorta

T90.02

Diabetes

T93

Vetstofwisselingsstoornis(sen)

DBC CVRM - CVRM (Bijlage 2 CVRM Ketenzorg versie 1.3)

K74

Angina pectoris

K75

Acuut myocard infarct (inclusief alle variaties van het ACS)

K76

Aandere / chronische ischaemische hartziekte

K86

Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

K87

Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie

K89

TIA

K90

Cerebrovasculair accident (CVA)

K90.03

CVA (ischaemisch)

K92.01

Perifeer arterieel vaatlijden

K99.01

Aneurysma aortae

T93

Vetstofwisselingsstoornis(sen)

Welke informatie wordt het verzonden vanuit het HIS naar het KIS?

Tijdens de uitwisseling van berichten wordt er vanuit het HIS een professionele samenvatting verzonden naar het KIS. De professionele samenvatting bevat de volgende informatie:

Rubriek

In bericht

Patiënt

Alles

Medische karakteristieken

 • Signaleringen van de patiënt o.a. ruiters

Alles

 • Problemen van de patiënt

Alles

 • Episodes van de patiënt

Alles

 • Familie-anamnese van de patiënt

Niet

 • Contra indicatie en intoleranties

Alles

Contact gebonden medische gegevens

 • Meetwaarden

Alles

 • Diagnose o.a. journaalregels + voorgeschiedenis

Laatste 100 dagen

 • Therapie o.a. medicatie

3 maanden

 • Verwijzingen

Alles

 • Vrije tekst regels journaal

Laatste 100 dagen

De medicatie is een overzicht van de laatste 100 dagen.

Patiëntgegevens zijn niet meer op te halen na aanpassing (praktijk) AGB-code

Heeft uw praktijk een nieuwe AGB-code gekregen, of is de arts AGB-code aangepast? Het is dan goed mogelijk dat uw ketenzorgsysteem geen gegevens meer kan ophalen bij Bricks Huisarts. Hiervoor dient de ketenzorg koppeling aangepast te worden bij zowel de leverancier van uw ketenzorgsysteem als bij Tetra B.V..

Stuur een Eitje, of een e-mail naar support@tetra.nl, om de koppeling bij Tetra B.V. aan te laten passen.