Patiëntbeheer

Let op

Vul nooit een BSN in zonder deze te gecontroleerd te hebben aan de hand van het identiteitsbewijs van de patiënt. Het niet controleren van een BSN kan tot gevolg hebben dat het dossier van de verkeerde patiënt opvraagbaar wordt via het LSP.

Patiënten toevoegen/registreren

Let op

Na het registreren van een nieuwe patiënt in Bricks Huisarts wordt er geen inschrijfbevestiging naar de patiënt verzonden. Een inschrijfbevestiging per e-mail wordt alleen verzonden wanneer een patiënt zich inschrijft via Bricks Patiënt.

Om een patiënt toe te voegen aan Bricks Huisarts gaat u naar de tab “Patiënten”:

../../_images/patienten.png

Klik nu op de knop Nieuwe patiënt (1):

../../_images/patient_toevoegen_knop.png

Er verschijnt nu een nieuw venster (Patiënt beheer):

../../_images/patient_toevoegen_scherm.png

U kunt nu:

 1. Gegevens met de hand invullen

 2. Gegevens ophalen bij de SBV-Z na een WID controle (beschikbaar vanaf versie 2.3.11.88690). Deze optie werkt alleen wanneer u beschikt over een UZI-servercertificaat/LSP-aansluiting.

 3. Verzekeringsgegevens ophalen bij Vecozo ophalen.

Voor het toevoegen van een patiënt dient u minimaal de achternaam van en patiënt in te vullen. Achteraf kunt u de gegevens aanvullen. We raden u minimaal de volgende gegevens van een patiënt in te vullen tijdens het aanmaken van een nieuwe patiënt in Bricks Huisarts

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • Straatnaam + huisnummer

Stap 1: Gegevens patiënt ophalen/invullen

Optie 1: Met de hand invullen

Vul in het “Patiëntbeheer” scherm alle gegevens in en klik op de knop Opslaan en sluiten om de patiënt toe toe voegen aan Bricks Huisarts.

Optie 2: Ophalen bij SBV-Z (beschikbaar vanaf versie 2.3.11.88690)

Let op

Het ophalen van patiëntgegevens bij SBV-Z werkt alleen indien u geschikt over en UZI-servercertificaat/LSP-aansluiting. Wanneer dat niet het geval is zult u de patiëntgegevens met de hand moeten invullen.

Voor het ophalen van patiëntgegevens bij SBV-Z gaat u als volgt te werk:

 1. Vul het BSN * van de patiënt in

 2. Klik op WID verificatie

 3. Er verschijnt een nieuw venster

 4. Vul de legitimatie gegevens in

 5. Klik op controleer

 6. De knop Dossier vullen wordt actief

 7. Klik op de Dossier vullen

 8. Er verschijnt een venster met daarop de gegevens in het dossier (links) en de gegevens die beschikbaar zijn bij de SBV-Z (rechts)

 9. Klik op de optie Gegevens SBV-Z overnemen

 10. Klik op Gegevens overnemen

 11. De getoonde gegevens worden overgenomen in het dossier

 12. Tot slot dient u de SBV-Z controle uit te voeren, klik hiervoor op de knop SBV-Z verificatie

 13. Wanneer de verificatie geslaagd kunt u de overige gegevens invullen

 14. Ga verder bij stap 2 of klik op Opslaan en sluiten op de gegevens op te slaan

*

Wanneer het BSN niet voldoet aan de elf proef, dan is het BSN niet geldig en verschijnt er een (rood) uitroepteken voor het veld waar u het BSN invult.

Stap 2: Verzekeringsgegevens bij Vecozo ophalen

Let op

Het ophalen van verzekeringsgegevens bij Vecozo werkt alleen indien u een overeenkomst met Vecozo heeft. Wanneer dat niet het geval is zult u de patiëntgegevens met de hand moeten invullen.

Vul het BSN, het geslacht en de geboortedatum van de patiënt in en klik op de knop Zoek bij Vecozo.

Er verschijnt een nieuw venster waarmee u Vecozo kunt raadplegen. Zoals u ziet worden de ingevulde gegevens (1, 2 en 3) automatisch overgenomen:

../../_images/vecozo_zoeken.png

Om het zoeken te starten klikt u op de knop Zoek patiënt (4). Wanneer Bricks Huisarts patiëntgegevens ontvangt van Vecozo, dan worden deze getoond onder “Gevonden gegevens” (5). Wanneer de gegevens juist zijn klikt u op de knop Gegevens overnemen, de gegevens zullen dan overgenomen in het profiel van de patiënt.

Worden er geen gegevens gevonden bij Vecozo vult u dan meer zoekcriteria in en probeer nog eens informatie op te vragen bij Vecozo, of klik op de knop Annuleren om de gegevens met de hand in te vullen.

Na het overnemen van de gevonden verzekeringsgegevens vult u de gegevens van de patiënt zoveel mogelijk aan (dit kan eventueel ook achteraf) en klikt u op de knop Opslaan en sluiten.

U keert nu terug naar het “Zoek patiënten” scherm.

Wanneer het BSN niet voldoet aan de elf proef, dan is het BSN niet geldig en verschijnt er een (rood) uitroepteken voor het veld waar u het BSN invult.

Gegevens wijzigen

Patiëntgegevens kunt u binnen Bricks Huisarts vanaf twee plaatsen wijzigen:

 1. Via het patiënt zoeken scherm

 2. Via het consult scherm

Optie 1: Patiënt zoeken scherm

Tip

De aanwezige checkboxes hebben een “geheugen functie”, deze kunt u zelf voorzien van een standaard waarde (beschikbaar vanaf versie 2.2.1).

Om gegevens van een patiënt aan te passen via het Patiënt zoeken scherm gaat u naar de tab “Patiënten”:

../../_images/patienten.png

Zoek de patiënt op waarvan u de gegevens wilt aanpassen. Selecteer (1) nu de patiënt en klik op de knop Wijzig patiënt (2):

../../_images/patient_selecteren_wijzigen.png

Het Patiënt beheer scherm zal nu verschijn, pas op dit scherm de gewenste gegevens aan en klik op de knop Opslaan en sluiten. U keert nu terug naar het Patiënt zoeken scherm.

Optie 2: Consult scherm

Binnen het consult scherm is het mogelijk om de (administratieve) gegevens van uw patiënt aan te passen.

Rechts in het Journaal scherm staan de gegevens van uw patiënt onder het kopje “Algemeen”. Wanneer u met u rechtermuisknop op de naam van de patiënt klikt verschijnt er een menu:

../../_images/menu_algemeen.png

Klik nu op het item “Wijzig adminsitratief”, het Patiënt beheer scherm zal tevoorschijn komen op uw scherm. Pas nu de gewenste gegevens aan en klik op de knop Opslaan en sluiten.

U keert nu terug naar het Journaal scherm.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik aangeven dat een patiënt allergisch is voor een geneesmiddel?

U kunt op twee manieren een Geneesmiddelenallergie registreren voor uw patiënt. In beide gevallen gaat u eerst naar het journaal van de betreffende patiënt

Let op Wilt u een niet geneesmiddel gerelateerde allergie vastleggen, dan kunt u dit doen in een memo of in de patiënt wiki.

Optie 1: Geneesmiddelenallergie registreren in het journaal

 1. Klik met uw rechtermuisknop (in het journaal) op het geneesmiddel waar de patiënt allergisch voor is

 2. Er verschijnt nu een menu

 3. Kies de optie “Contra-indicatie”

 4. Kies de optie “Allergie”

 5. Er verschijnt nu een nieuw venster (zie afbeelding hieronder)

 6. Vul de gegevens in en klik op OK.

../../_images/menu_allergie_toevoegen_via_journaal.png

Allergie toevoegen o.b.v. reeds voorgeschreven geneesmiddel

../../_images/allergie_registratie_via_journaal.png

Allergie registratie via journaal

Optie 2: Geneesmiddelenallergie registreren (Algemeen)

U wilt een allergie registreren in Bricks Huisarts. Voor een reeds voorgeschreven geneesmiddel kunt u de stappen hierboven volgen, u kunt echter ook de volgende stappen volgen:

 1. Klik met uw rechter muisknop op het vak “Algemeen”

 2. Er verschijnt nu een menu

 3. Kies de optie “Nieuwe allergie”

 4. Er verschijnt nu een nieuw venster (zie afbeelding hieronder)

 5. Zoek via Memocode het betreffende geneesmiddel

 6. Vul de gegevens in en klik op OK.

../../_images/allergie_registratie.png

Allergie registratie