Herhaalmedicatie berichten (receptverzoeken)

Algemeen

Door gebruik te maken van herhaalmedicatie berichten (beschikbaar vanaf versie 37921) ook wel receptverzoeken genoemd is het voor de apotheek mogelijk om een verzoek tot herhaling naar uw praktijk te sturen. De receptverzoeken kunt u laten sturen naar uw communicatie adres, dit kan uw TetraNet adres zijn, maar ook uw Lifeline adres.

Na ontvangst van een receptverzoek kunt u de aangevraagde geneesmiddelen goed-/afkeuren en het uiteindelijke recept terugsturen naar de aan de patiënt gekoppelde apotheek.

Let op

Het proces werkt alleen goed als de apotheek van de gekoppelde patiënt gelijk is aan de apotheek die het receptverzoek verstuurd heeft. Wijzig daarom zonodig VAN TEVOREN de apotheek van een patiënt middels het patiënt wijzigen scherm.

Het spreekt voor zich dat na de verwerking de gekoppelde apotheek weer teruggezet kan worden.

Stap 1: Ontvangst receptverzoek

Ontvangst van het receptverzoek komt (automatisch) binnen in het Bricks Huisarts communicatiescherm.

Stap 2: Recept verzoek koppelen aan patiënt

Het receptverzoek wordt gekoppeld aan een patiënt. Dat kan handmatig in het communicatiescherm of gebeurt automatisch door Bricks Huisarts op basis van afzender en patiëntinformatie.

Na het koppelen van het bericht aan de patiënt krijgt u in het memoscherm een melding (1):

../../_images/receptverzoek_memo.png

Stap 3: Medicatieregels goed-/afkeuren

Alle medicatieregels in het receptverzoek worden handmatig goed- en/of afgekeurd middels rapport 0044. Geheel rechts op uw scherm kunt u per geneesmiddel middels een vinkje aangeven of u de betreffende regel wilt goedkeuren (1) of afkeuren (2):

../../_images/receptverzoek_goedkeuren.png

Wilt u alle medicatieregels goedkeuren (3) of afkeuren (4) klik dan op één van de betreffende “knoppen”:

../../_images/receptverzoek_alles_goedkeuren.png

Stap 4: Verzenden antwoord receptverzoek

Het antwoordreceptverzoek wordt automatisch verstuurd naar de apotheek van de gekoppelde patiënt op het moment dat u op de OK knop (1) onderaan uw scherm:

../../_images/receptverzoek_versturen.png