Medicatie voorschrijven met Elektronische Voorschrijfsysteem (EVS)

Voorschrijven

Let op

Heeft u vragen over de inhoudelijke werking van Prescriptor? Neem dan contact op met Prescriptor.

Bricks Huisarts (beschikbaar vanaf versie 2.0.2.61377) biedt de mogelijkheid om voor te schrijven via het EVS van Prescriptor. Wanneer u dit EVS heeft geactiveerd kunt u het EVS als volgt gebruiken:

  1. Start een consult

  2. Vul een ICPC in bij de E-regel

  3. Bovenin uw scherm verschijnt er een blauwe streep onder EVS, deze geeft aan dat u middels het EVS kunt voorschrijven

  4. Klik op de EVS

  5. Uw browser wordt gestart en het EVS verschijnt

  6. Schrijf één of meerdere geneesmiddelen voor

  7. Klik op “Terug naar dossier” om het recept aan te maken in Bricks Huisarts

  8. Sluit uw browser venster

  9. Klik op de medicatie tab

  10. Verwerk het recept zoals u dit gewend bent

Instructievideo

Formularium

Prescriptor voert standaard een controle uit op basis van de NHG richtlijnen. Maakt uw praktijk gebruik van een specifiek formularium, dan kunt u deze (indien bekend bij Prescriptor) instellen bij Prescriptor.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Prescriptor.

Controle voorschrift conform EVS

Wanneer u via het commando PRESCIPTOR heeft aangegeven dat u een controle wilt uitvoeren of het voorschrift conform EVS plaats heeft gevonden, dan wordt dit in het recept gedeelte van de Medicatie tab weergegeven.

Deze controle wordt tevens uitgevoerd wanneer u niet heeft voorschreven via de EVS knop in Bricks Huisarts.

Herhalen

Meer over het herhalen van medicatie leest u in het hoofdstuk “Medicatie herhalen”.