Incompleet medicatiedossier

Algemeen

Er zijn een aantal manieren waarop het dossier van de apotheker en huisarts van elkaar kunnen verschillen. Dit kan er toe leiden dat er fouten worden gemaakt bij het voorschrijven en herhalen van medicatie omdat iets wel bekend is in de apotheek maar niet in de praktijk. Andersom geldt hetzelfde: de apotheek zal bij gebrekkige informatie geen volledige medicatiecontrole kunnen uitvoeren.

Er zijn diverse initiatieven om dit probleem met behulp van techniek te lijf te gaan, een 100% oplossing is niet alleen toekomstmuziek maar zal er ook nooit komen. Denk bijvoorbeeld aan zelfzorgmedicatie die bij de drogist is aangeschaft, of via internet, of in het buitenland. En natuurlijk patiënten die medicatie van hun partner gebruiken of keurig ophalen en vervolgens niet gebruiken.

Bricks Huisarts probeert het medicatiegebruik van de patiënt zoveel mogelijk inzichtelijk te houden via het medicatieprofiel. Hierin kunt u in ieder geval aangeven of medicatie chronisch bedoeld is, een kuur is, eenmalig of niet-geclassificeerd. Een groot aantal fouten kunnen hiermee (denken wij) voorkomen worden, maar zeker niet alle.

Hieronder volgen een paar aandachtspunten waarvan wij “technisch gezien” denken dat er een gebrek aan informatie (en dus mogelijke een fout) kan optreden, telkens voorzien van enkele voorbeelden. Dit is beslist geen uitputtende lijst, en bij elk punt zijn nog veel meer voorbeelden te bedenken. Wij denken dat het vrijwel zeker is dat er patiënten in uw dossier zijn waarvan het profiel niet klopt.

Vervuiling van het dossier door retourrecepten aan onjuiste patiënt te koppelen

Tweelingen met dezelfde voorletters. Immigranten met geboortedatum 1 januari of 1 juli. Recepten die ooit foutief gekoppeld waren en herhaald automatisch verkeerd gekoppeld blijven worden.

Foutieve instelling retourcommunicatie

Niet één of twee “hoofdapotheken” maar 40 apotheken waar u recepten naartoe stuurt. De uitzonderingspatiënt die niet bij de dorpsapotheek is ingeschreven. Op uw verzoek niet uw eigen recepten retour krijgen om werklast te verlichten, maar daardoor ook niet kunnen zien welke wijzigingen de apotheker heeft gemaakt.

Patient haalt geneesmiddel bij meerdere, of niet-gekoppelde apotheken

Patienten kunnen om voor hen moverende redenen gebruik maken van meerdere apotheken. De kans is in dat geval zeer groot dat u retourinformatie mist.

Patient haalt geneesmiddel niet op

Het is een reeel risico dat de patient zijn geneesmiddelen niet ophaalt door diverse redenen (bijvoorbeeld de pillen te groot of te vies om te slikken, de patiënt voelt zich prima en heeft geen behoefte aan geneesmiddelen, etc). U mag er niet vanuit gaan dat het niet ophalen van geneesmiddelen, al dan niet via de apotheek, aan u kenbaar wordt gemaakt.

Niet geadministreerde zelfzorgmedicatie

Bricks Huisarts weet niets over medicijnen die OTC verkrijgbaar bij de drogist of supermarkt. Dit geldt mogelijk, afhankelijk van de AIS instellingen, ook voor in de apotheek opgehaalde OTC medicatie.