Veelgestelde vragen

Welke rapporten zijn van belang voor NHG Accreditatie?

Diabeten

Het rapport “0004. Diabetes” selecteert alle diabeten die een diabetes ICPC-code hebben in de episodelijst. Diabeten die alleen een ruiter hebben worden dus niet geselecteerd. Om diabeten te vinden die wel een ruiter, maar geen episode hebben is er rapport “0031. Niet geregistreerde episoden”. Het gebruik van episoden i.p.v. ruiters maakt het ook mogelijk Type I en Type II te onderscheiden.

Om een uitsplitsing te maken van diabeten die ook een andere ICPC hebben (Retinopathie, CVA, TIA, Myocard infarct, Perifeer arterieel vaatlijden) kunt u een vinkje op de selectie zetten.

Ik wil iets weten wat niet in de lijst van rapporten staat. Wat nu?

U kunt om een nieuw rapport verzoeken via een Eitje. U kunt daar natuurlijk ook zelf nieuwe rapporten toevoegen en uitbreidingen op bestaande rapporten voorstellen.

Een andere mogelijkheid is om een extern programma te gebruiken (Excel, Chrystal Reports, etc.) om de gewenste gegevens op te zoeken. Het datamodel van Bricks Huisarts is volledig open en alle tabellen en velden hebben logische namen in het Nederlands. Elk programma dat kan verbinden met een MS SQL Database is in staat alle gegevens op te vragen.

Hoe werken rapportselecties?

Rapportselecties zijn voorgedefiniëerde instellingen om een rapport op te vragen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld met één klik opvragen welke medicatie de HAIO deze dag heeft voorgeschreven.

Het aanmaken van eigen rapportselecties gaat als volgt:

 1. Klik op het tandwiel

 2. Klik op het plusje om een nieuwe selectie te maken

 3. Voer eventueel een naam in voor deze selectie en kies het juiste rapport

 4. Vul het formulier verder in

 5. Klik op “Sluiten”

Bovenin het rapportscherm is zijn de selecties zichtbaar via de verschillende ‘selectieknoppen’:

../../_images/selectieknoppen.png

Door op één van de knopjes te klikken wordt het gewenste rapport geopend.

Hoe kan ik snel zien wat ik vandaag gedaan heb?

Om snel te zien wat u vandaag gedaan heeft maakt u een nieuwe journaalselectie aan:

 1. Klik op het tabblad “Rapporten”

 2. Klik rechtsboven op het tandwiel

 3. Druk op het plusje

 4. Vul de naam in waaronder het rapport wordt opgeslagen

 5. Selecteer in het lijstje rapport “0001 Daglijst”

 6. Selecteer alleen uzelf in de lijst medewerkers

 7. Selecteer de regels “Toon journaalregels”, “Toon financieelregels” en “Toon medicatie”

 8. Selecteer “Alle” bij zorgverleners

 9. Pas de overige informatie op het rapport niet aan

 10. Klik op “Sluiten”

Klikt u na het doorlopen van bovenstaande stappen op de aangemaakte keuze, dan krijgt u direct te zien wat u vandaag heeft ingevoerd

Hoe kan ik zien of visites wel gedeclareerd zijn?

Dit kunt u zien via rapport 0002 Afspraken.

Hoe kan ik een .csv export openen in Excel?

Het antwoord op deze vraag kunt u terug vinden in het hoofdstuk “Rapporten”.

Kan ik automatisch elke dag een rapport laten maken?

Het programma REPORT.EXE kan dezelfde rapporten maken als die in Bricks Huisarts aanwezig zijn en ze vervolgens opslaan of per e-mail versturen.

Waarom verschijnen fiatteringsverzoeken niet in rapport 44?

Wanneer de fiatteringsverzoeken (ook bekend als herhaalverzoeken) niet in rapport 44, loop dan de instellingen na die zijn aangegeven in hoofdstuk “Fiatterings-/herhaalverzoek”.