Beschikbare protocollen en formulieren

Binnen Bricks Huisarts zijn verschillende protocollen en formulieren beschikbaar. Er zijn zorggroepen die eigen protocollen gebruiken. Bent u niet aangesloten bij een zorggroep? Er zijn algemene ketenzorg protocollen beschikbaar.

Op onze Tetra definities site treft u een overzicht aan van protocollen/formulieren, per zorggroep, die u zelfstandig voor uw prakijk kunt installeren.

Heeft u een formulier dat u wilt aanpassen of toevoegen aan Bricks Huisarts? Meer informatie kunt u vinden op de Tetra definities site.

Let op

Het kan zijn dat er kosten in rekening gebracht worden voor het maken of aanpassen van protocollen of formulieren.