Aanpassen

Algemeen

U kunt magistralen alleen aanpassen wanneer deze nog niet zijn voorgeschreven. Wanneer een magistraal is voorgeschreven is het alleen mogelijk om een kopie te maken van een bestaande magistraal en deze te bewerken. De originele magistraal wordt daarna “inactief” gemaakt. Meer daarover leest u hieronder.

Magistralen aanpassen gaat via het Magistralen scherm, u kunt dit scherm starten via het commando MAGISTRALEN.

Niet voorgeschreven magistraal aanpassen

Magistralen die nog niet zijn voorgeschreven kunt u aanpassen. Tijdens het aanpassen dient u er rekening mee te houden dat de “Memocode” en de “Korte omschrijving” uniek dienen te zijn. Het is dus niet mogelijk om de aanpassing op te slaan met een bestaande (actieve) “Memocode” en/of “Korte omschrijving”.

Het aanpassen van een magistraal gaat als volgt:

../../_images/wijzigen-niet-voorgeschreven-overzicht.png
  1. Zoek de magistraal op in het overzicht die u wenst te aan te passen (1)

  2. Controleer of het om een magistraal gaat die nog niet eerder is voorgeschreven (2)

  3. Selecteer de magistraal die u wilt wijzigen, de regel van de te wijzigen magistraal wordt blauw (1)

  4. Klik op de Wijzigen knop (3)

  5. Er verschijnt een nieuw venster

  6. Pas het magistraal naar wens aan

  7. Klik op de knop Opslaan

  8. U keert terug naar het magistralenoverzicht. Indien de “Memocode” en/of “Korte omschrijving zijn aangepast ziet u deze aanpassing terug in het overzicht

Voorgeschreven magistraal aanpassen

Magistralen die binnen Bricks Huisarts zijn voorgeschreven kunt u niet meer aanpassen. Deze magistralen zijn te herkennen aan de “ja” (1) in het overzicht onder “Voorgeschreven” op de betreffende regel:

../../_images/voorgeschreven.png

Het aanpassen van voorgeschreven magistralen is niet mogelijk omdat bij aanpassing de gegevens van uitgeschreven recepten zouden worden aangepast.

Wilt u een de magistraal aanpassen, dan dient u een nieuw magistraal geneesmiddel aan te maken met dezelfde memocode. Hierbij het is niet nodig om alles opnieuw in te voeren als u als volgt te werk gaat:

Stap 1: Magistraal selecteren

Ga naar het “Magistralen” scherm en selecteer de magistraal die u aan wilt passen (1).

../../_images/wijzigen-overzicht.png

Klik op de Wijzigen knop (2).

Stap 2: Magistraal kopieren

Aangezien u een magistraal aan het aanpassen bent die al bestaat krijgt u de melding dat er een kopie gemaakt wordt van de aangeklikte magistraal (1).

../../_images/wijzigen-kopie.png

Pas de gegevens aan van de magistraal en klik op “Opslaan” (2). De nieuwe magistraal wordt nu opgeslagen onder de “Memocode” van de oude magistraal. De oude magistraal wordt gedeactiveerd.

Op uw scherm ziet dit er als volgt uit:

../../_images/wijzigen-aangepast.png

De oude magistraal heeft de volgende statussen gekregen:

Kolom

Waarde

Actief

Nee

Voorgeschreven

Ja

De nieuwe magistraal:

Kolom

Waarde

Actief

Ja

Voorgeschreven

Nee

Beiden hebben dezelfde “Memocode”. Tijdens het zoeken op “Memocode” zal alleen de actieve versie van de magistraal gevonden worden binnen Bricks Huisarts.