Verwijderen

Algemeen

Magistralen verwijderen gaat via het Magistralen scherm, u kunt dit scherm starten via het commando MAGISTRALEN.

Niet voorgeschreven magistralen

Een magistrale bereiding die nog niet is voorgeschreven kunt u verwijderen. Hiervoor gaat u naar het Magistralen scherm:

../../_images/verwijderen.png

Doorloop de volgende stappen:

 1. Zoek de te verwijderen magistraal op in het overzicht

 2. Selecteer de magistraal, de regel van de te verwijderen magistraal wordt blauw (1)

 3. Controleer of de magistraal niet is voorgeschreven, er staat “nee” in de kolom “Voorgeschreven” (2)

 4. Klik op de knop Verwijderen

 5. De vraag verschijnt of u zeker weet dat u de geselecteerde magistraal wilt verwijderen

 6. Bevestigt u de vraag met “Ja” (of “Yes”) wanneer u het hiermee eens bent

Voorgeschreven magistralen

Wanneer u een magistraal wilt verwijderen en deze is reeds voorgeschreven, dan is het niet mogelijk om de magistraal te verwijderen uit Bricks Huisarts. In een dergelijk situatie dient u de magistraal inactief te maken. Een inactieve magistraal wordt niet meer getoond in de zoekresultaten wanneer er gezocht wordt op geneesmiddel. Bij historische informatie, zoals weergave in het journaal van een patiënt, is de magistraal nog wel zichtbaar.

Het inactief maken van een magistraal gaat als volgt:

../../_images/verwijderen-voorgeschreven-magistraal.png
 1. Zorg dat u op het Magistralen (beheer) scherm bent

 2. Selecteer de magistraal die u inactief wilt maken, de regel wordt blauw (1)

 3. Klik op de knop Verwijderen (2)

../../_images/verwijderen-voorgeschreven-magistraal-confirm.png
 1. Er verschijnt een melding dat de magistraal niet verwijderd kan worden omdat deze reeds één of meerdere malen is voorgeschreven

 2. Bevestigt u de vraag met “Ja” (of “Yes”) (1), dan wordt de magistraal inactief

../../_images/magistraal-inactief.png

Na het klikken op “Ja” is in het magistralen overzicht de waarde in de kolom “Actief” aangepast van “ja” naar “nee” aangepast (1).

Tip Er is aan alternatieve manier om een magistraal inactief te maken. Meer hierover leest u in het hoofdstuk “Deactiveren”.

Tip 2 Wilt u een magistraal aanpassen, dan hoeft u niet eerst de oude magistraal inactief te maken. Meer hierover lees u in het hoofdstuk “Voorgeschreven magistraal aanpassen”.