Ik ben apotheker

Algemeen

In dit hoofdstuk van de treft u informatie aan die specifiek voor u geschreven is als apotheker die bij het zorgproces is betrokken van huisartsen waarbij Bricks Specialist deel uit maakt van hun dagelijkse werkzaamheden.

Ontvangst recepten

Vanuit Bricks Specialist kunt u op twee manieren in aanraking komen met voorgeschreven medicatie vanuit Bricks Specialist:

  1. Papieren recept (ontvangen via de patiënt)

  2. Elektronisch recept (direct verzonden naar uw apotheken vanuit Bricks Specialist)

Elektronisch recept

Elektronisch verzonden recepten worden middels een Edifact bericht naar het communicatie adres van uw AIS verzonden. Het kan zijn dat recepten niet bij u aankomen, u dient dan contact op te nemen met uw AIS leverancier zodat deze kan uw AIS zo kan instellen dat u de Bricks Specialist recepten kunt ontvangen.

Over het algemeen zult u de ontvangen recepten zonder problemen kunnen verwerken in uw AIS.

Het kan echter voorkomen dat er tussen u en de voorschrijver is afgesproken dat er formulieren en aanvullende informatie (MSVT, Uitvoeringsverzoek Medisch handelen) naar uw apotheek verzonden wordt i.c.m. het voorschrift. In dergelijke gevallen zal er naast het elektronische recept een aanvullend bericht (per e-mail) naar uw apotheek verzonden worden.

Meer informatie over deze aanvullende berichten kunt u lezen in het hoofdstuk “Aanvulling op recepten”.

Magistrale bereiding

In het geval op het recept een magistrale bereiding wordt voorgeschreven zal alleen de naam van de bereiding aan u worden doorgestuurd. De bestanddelen worden niet in het communicatiebericht meegestuurd.