Ik login via Prosoftware

Als Prosoftware gebruiker kunt u binnen Bricks Specialist direct medicatie voorschijven na het inloggen. Tevens heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het Journaal. In het Journaal treft u een overzicht aan van de historisch voorgeschreven medicatie.

Heeft u vragen over het instellen van uw Single Sign On koppeling of over Prosoftware, neem dan contact op met de Prosoftware Helpdesk of uw klantmanager.

Inhoudsopgave

Support