Veelgestelde vragen

Belangrijk

Niet alle veelgestelde vragen / informatie is van toepassing voor Single Sign On gebruikers.

Administratief

Kan ik een patiënt verwijderen?

Het is niet mogelijk om patiënten te verwijderen uit Bricks Specialist. Mocht u willen testen met een patiënt, dan raden we aan om niet te testen met uw eigen gegevens, maar met een fictieve patiënt.

Wanneer u de fictieve patiënt niet meer zichtbaar wilt laten worden bij de zoekresultaten raden we u aan de status van de patiënt te wijzigen in “inactief”.

Wat is de volgorde van achternamen binnen Bricks Specialist?

Binnen Bricks Specialist wordt gebruik gemaakt van “achternaam” (geslachtsnaam) en “partnernaam”. In het geval van een gehuwde vrouw staat de “achternaam” gelijk aan de meisjesnaam.

De volgorde van achternamen, in geval van een gehuwde vrouw, is altijd: achternaam (geslachtsnaam) - partnernaam

Is het burgerservicenummer uniek binnen Bricks Specialist?

Wanneer u bij het aanmaken van een nieuwe patiënt in Bricks Specialist een burgerservicenummer opgeeft zal Bricks Specialist een controleren of er al een patiënt aanwezig is met hetzelfde burgerservicenummer binnen Bricks Specialist. Is dit het geval, dan is het niet mogelijk om de nieuwe patiënt aan te maken.

Praktijk beheer

Welke versie van Bricks Specialist heb ik?

Om de versie van Bricks Specialist te kunnen achterhalen dient u in te loggen. Klik vervolgens op het vraagteken (rechtsboven). Er verschijnt nu een venster waar u onder andere het versie nummer terug kunt vinden.

Hoe pas ik praktijk instellingen aan?

Een praktijk beheerder kan een aantal instellingen aanpassen voor de betreffende praktijk. Wilt u praktijk beheerder worden van uw praktijk? Lees dan hier verder.

Hoe kan ik recepten naar apotheken sturen?

Om recepten naar een apotheek te kunnen sturen dient u eerst apotheken aan uw praktijk te koppelen. Dit kan worden gedaan door een praktijk beheerder.

Na het koppelen van de apotheken dient u eerst een test-recept naar de apotheek te sturen en te verifiëren dat het test-recept daadwerkelijk is aangekomen. Meer informatie over het beheer van apotheken kunt u vinden in het hoofdstuk: “Apotheek toevoegen/koppelen”.

Consult

Kan ik een consult invoeren op een andere datum?

Ja, vanaf versie 1.6.14 (en hoger) is dit mogelijk via de optie aangepaste consultdatum.

Inloggen

Ik heb mijn login gekregen, maar kan niet inloggen. Wat nu?

Voordat u als “voorbereider” of “inkijker” kunt inloggen dient de voorbereider / arts u rechten in Bricks Specialist te geven. Tetra B.V. kan dit niet voor u doen.

In het geval u arts bent en u kunt niet inloggen raden we u aan om contact op te nemen met de (bij u bekende) beheerder van Bricks Specialist.

Hoe kom ik aan mijn inlogggevens?

Wanneer u gebruik maakt van Single Sign On kunt u inloggen via de website of applicatie van uw EPD. Uw leverancier geeft aan wanneer u kunt inloggen.

Maakt u gebruik van Bricks Specialist zonder Single Sign On, dan krijgt u vanaf versie 1.4.0 (en hoger) een bevestigings e-mail wanneer uw account is aangemaakt. In de e-mail treft u een link aan waarmee u uw wachtwoord in dient te stellen.

Gebruikt u een eerdere versie van Bricks Specialist, dan krijgt u uw wachtwoord van Tetra Support.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt, wat moet ik nu doen?

Ga naar Bricks Specialist en op de Wachtwoord vergeten link. Vul op de volgende pagina uw e-mailadres in en volg de stappen in de e-mail die u binnen een paar minuten ontvangt.

Ik heb een ander mobiel nummer, wat nu?

Neem contact op met (bij u bekende) beheerder van Bricks Specialist.

Hoe kan ik mijn e-mailadres aanpassen?

Wanneer u geen gebruik maakt van Single Sign On kunt u uw e-mailadres wijzigen via Mijn Instellingen. Maakt u wel gebruik van Single Sign On, dan dient u uw e-mailadres aan te passen in het software pakket van waar u inlogt op Bricks Specialist.

Ik heb praktijk beheerder toegang, maar kan niet inloggen

Wanneer de supportafdeling u toegang heeft gegeven tot Bricks Specialist als praktijk beheerder dient u via Bricks Specialist website eenmalig een nieuw wachtwoord aan te vragen. Klik hiervoor op de “Wachtwoord vergeten” link naast de Aanmelden knop.

Ik kan niet op verschillende locaties gelijktijdig inloggen met dezelfde login

Het is in Bricks Specialist niet mogelijk om op verschillende locaties in te loggen dezelfde logingegevens.

Ik login via “Single Sign On”, ben een arts, maar mag niet voorschrijven

Wanneer u via Single Sign On verbinding maakt met Bricks Specialist én u bent voorschijver, maar u mag geen medicatie voorschrijven, dan wordt er geen of een onjuiste AGB-code meegegeven vanuit uw ECD systeem.

Controleer of er bij uw account in het ECD uw persoonlijke AGB-code is ingevuld. De AGB-code bestaat uit acht cijfers.

Heeft u vragen over het instellen van uw AGB-code? Neem dan contact op met uw ECD-leverancier.

Magistralen

Is het nodig om componenten toe te voegen aan een bereiding?

Nee, het is niet nodig om componenten toe te voegen aan een bereiding / magistraal. Wanneer u componenten toevoegd aan de magistraal zal er medicatie bewaking plaats vinden op de aangegeven componenten.

Recept

Hoe kan ik een recept herhalen?

Meer informatie over het herhalen van een recept kunt u nalezen in het hoofdstuk “Medicatie herhalen”.

Hoe stel ik de ontvangende apotheek voor een recept in?

Tijdens het voorschrijven van medicatie heeft u bovenaan de meest rechtse kolom de mogelijkheid om de ontvangende apotheek te kiezen.

Staat de gewenste apotheek niet in de lijst, dan kan uw praktijk beheerder deze toevoegen.

Kan ik mijn recept nog printen nadat ik het heb verstuurd naar de apotheek?

Ja, dat kan via de volgende stappen:

  1. Start een consult voor de patiënt waar u het recept voor wilt printen

  2. Zoek het gewenste recept op in het Journaal

  3. Klik op het print icoon

Ik heb een recept geprint, maar het is niet aangekomen bij de apotheek, hoe kan dat?

Om een recept naar de apotheek te sturen dient het vinkje voor “verstuur recept” aangevinkt te zijn op het medicatiescherm. Heeft u dit niet gedaan, dan wordt het recept niet verzonden naar de geselecteerde apotheek.

Kan ik mijn recept nog wijzigen nadat het is verstuurd?

Het is niet mogelijk om achteraf een recept te wijzigen.

Rechten

Hoe zorg ik ervoor dat iemand mag voorbereiden voor mij?

Om een medewerker voorschriften te laten voorbereiden dient u deze persoon eerst voldoende rechten te geven. Meer hierover kunt u vinden in het hoofdstuk “Rechten geven”.

Toedienregistratie

Hoe kan ik gebruik maken van de toedienregistratie?

Wanneer u gebruik wilt maken van Bricks Specialist en de bijbehorende toedienregistratie mogelijkheiden, neem dan contact op met Tetra B.V.

Voorbereideren (recepten klaarzetten ter goedkeuring)

Als voorbereider kan ik niet iedere arts kiezen

U kunt alleen voorbereider voor artsen die u toestemming hebben gegeven om voor te bereiden. Wanneer de gewenste arts niet in de lijst staat dient u aan de arts te vragen om u toestemming te geven om voor te bereiden.

De beheerder van Bricks Specialist kan deze instelling niet aanpassen.

Voorschrijven / medicatie

Ik kan alleen gegevens bekijken en geen recept voorschrijven

Wanneer u via de Single Sign On inlogt op Bricks Specialist en u kunt alleen gegevens bekijken en dus geen recepten voorschrijven, dan heeft Bricks Specialist vanaf uw EPD geen AGB-code ontvangen. Uw krijgt binnen Bricks Specialist dan de rol “inkijker”. Vul binnen uw EPD uw AGB-code in om recepten voor te mogen schrijven en log voor de betreffende patiënt opnieuw in op Bricks Specialist.

Hoe kan ik magistralen voorschrijven?

Om magistralen voor te kunnen schrijven dient een praktijk beheerder deze eerst toe te voegen aan Bricks Specialist. Wanneer de magistralen aangemaakt zijn kunt u deze tijdens het zoeken van geneesmiddelen terug vinden via de opgegeven memocode.

Kan ik medicatie laten vervallen?

Ja, vanaf versie 1.5.0 (en hoger) kunt u via het Medicatieprofiel voorgeschreven medicatie laten vervallen. De vervallen medicatie wordt in het journaal weergegeven als “vervallen” en in niet meer te herhalen door u en/of uw medewerkers.

Het is niet mogelijk om voorgeschreven medicatie in zijn geheel te verwijderen uit Bricks Specialist.

Kan ik een stoprecept naar de apotheek sturen?

Ja, vanaf versie 1.6.7 (en hoger) is dit mogelijk via het Medicatieprofiel.

Ik kan een apotheek niet kiezen, hij staat wel in de lijst met ontvangende apotheken

In het geval de apotheek niet te selecteren is, maar wel in het overzicht staat komt dit doordat het communicatie adres niet (meer) beschikbaar is.

Patiënten

Kan ik een patiënt en zijn dossier verwijderen?

We raden u dit af, het is echter mogelijk. Meer hierover kunt u vinden in het hoofdstuk “Patiënten beheren”.

Kan ik een dossier exporteren van een patiënt?

Ja, dit is mogelijk. Meer hierover kunt u vinden in het hoofdstuk “Patiënten beheren”.

Kan ik alle dossiers in één keer exporteren?

Ja, dit is mogelijk. Meer hierover kunt u vinden in het hoofdstuk “Patiënten beheren”.

Werkplek

Met welke browsers kan ik Bricks Specialist gebruiken?

Bricks Specialist kunt u gebruiken met de laatste versies van [1]:

  • Firefox

  • Safari

  • Chrome

  • Internet Explorer (op moment van schrijven versie 11+)

  • Edge


Laatst geüpdatet: dec 05 2023