Praktijk beheer

Belangrijk

Bent u Single Sign On gebruiker?

Om de instellingen voor uw praktijk aan te kunnen passen dient u in te loggen via de algemene login van Bricks Specialist. Inloggen is echter alleen mogelijk wanneer uw account is omgezet naar “praktijk beheerder”.

Vereisten

  • Het e-mailadres dient hetzelfde adres te zijn dat gebruikt wordt op het systeem van waar u inlogt wordt via Single Sign On. Heeft de medewerker voorheen geen e-mailadres opgegeven in het EPD, dan dient hij deze in het EPD in te vullen en daarna minimaal één keer via de Single Sign On-koppeling in te loggen

  • De medewerker dient minimaal één keer ingelogd te zijn via de Single Sign On koppeling

Alleen bestaande Single Sign On-gebruikers kunnen praktijk beheerder worden. Het is dus niet mogelijk om specifieke / aparte accounts aan te laten maken voor een praktijk beheerder.

Om uw account om te laten zetten naar “praktijk beheerder” stuurt u een e-mail naar Tetra Support (telefonisch bereikbaar op 043 - 358 82 15) (support@tetra.nl) met daarin uw verzoek om een medewerker “praktijk beheerder” te maken i.c.m. de volgende informatie:

  • Volledige naam medewerker

  • Praktijknaam

  • E-mailadres medewerker (zoals geregistreerd is in het EPD)

  • Mobiele nummer (i.v.m. ontvangst verificatie code bij inloggen)

  • Telefoonnummer praktijk

  • Functie

  • AGB-code (indien u arts bent)

  • BIG register code (indien u arts bent)

Let op

Alleen verzoeken voor het activeren van een praktijk beheerder account die afkomstig zijn een voorschrijver / arts of een bestaande praktijk beheerder worden in behandeling genomen.

Praktijk beheerders kunnen binnen Bricks Specialist om een aantal zaken zelfstandig aan passen of raadplegen. De volgende zaken kunnen alleen worden aangepast of bekeken door een medewerker die “praktijk beheerder” is.

De volgende zaken kunt u (nog) niet zelfstandig aanpassen:


Laatst geüpdatet: dec 05 2023