Journaal

Algemeen

Vanuit het Journaal scherm heeft u, afhankelijk van uw abonnement, de mogelijkheid om verder te navigeren naar:

Onderdeel

Functie

Journaal

Raadplegen historische consulten en registratie van een nieuw consult volgens de SOEPstatus methode

Medicatie

Voorschrijven van medicatie

Terukoppelingen

Terugkoppelingen raadplegen rondom verpleegkundige bezoeken en leveringen [*]

Toedieningen

Raadplegen van geregistreerde toedieningen

Communicatie

Communicatie rondom uw patiënt tussen verschillende medewerkers in uw praktijk

Wiki

Patiënten wiki. Hier kunt u patiënt specifieke informatie opslaan die niet in het journaal en/of de communicatie module thuis hoort

Formulieren

Directe toegang tot ZN Formulieren / documenten / websites

Scherm onderdelen

Het Journaal bestaat uit vier onderdelen:

Onderdeel

Positie op scherm

Vorige SOEPstatus registratie(s)

Linksboven

Huidige (nieuwe) SOEPstatus registratie

Linksonder

Zorg episodes

Rechtsboven

Algemene patiënt gegevens (Patiëntgegevens)

Rechtsonder

Uitleg iconen op Journaal

Op het Journaal scherm komen een aantal iconen voor, in het volgende overzicht treft u de betekenis aan van deze iconen:

Icoon

Uitleg

icons_upload

Bestanden toevoegen aan het huidige consult

icons_print

Print recept

icons_herhaal_edit

Herhaal receptregel, pas aan en plaats daarna op het recept

icons_herhaal_add

Voeg de receptregel / het recept direct (inclusief dosering en optionele formulieren) toe aan het recept

icons_bijlage

Bekijk de aan het consult toegevoegde bestanden

icons_registratie

Toedienregistratie aangevraagd

icons_info

Extra informatie over het consult, denk hierbij aan:

  • Behandelaar / voorschrijver

  • Ontvangende apotheek (alleen bij voorschrijven recept)

  • Status recept (alleen bij voorschrijven recept)

  • Recept verzonden vanaf locatie (alleen bij voorschrijven recept i.c.m. meerdere praktijk locaties)

Consult toevoegen

Zodra u een consult gestart bent handelt u deze af via de SOEPstatus [] methode:

S

Subjectief

O

Objectief

E

Evaluatie

P

Plan

De SOEPstatus vult u links onderin op het Journaal scherm in.

Op ieder gewenst moment kunt u tijdens het consult medicatie voorschrijven door naar het Medicatie scherm te gaan. Meer over het voorschrijven van een recept leest u in het hoofdstuk: “Medicatie”.

Episodes

Aan ieder consult kunt u, achteraf, een epsiode koppelen. Door episodes aan consulten te koppelen kunt u op eenvoudige wijze de consulten filteren per episode.

Meer informatie over episodes kunt u lezen in het hoofdstuk “Episodes”.


Laatst geüpdatet: dec 05 2023