Administratie

Inhoudsopgave

Recepten printen

Indien u het op prijs stelt om recepten op papier bij het dossier van uw patiënt te bewaren, of om een papieren recept aan uw patiënt mee te geven i.p.v. het recept (electronisch) door te sturen naar de apotheek, dan is dit mogelijk.

Tijdens het voorschrijven van medicatie kunt u rechtsonder in het Medicatie scherm aangeven dat u een recept wilt printen. Na het afsluiten van het consult krijgt u vervolgens de mogelijkheid om het recept te printen.

U kunt tevens achteraf een recept printen. Hiervoor gaat u naar het journaal en klikt u op het print icoon. Er zal nu een nieuwe pagina geopend worden waarbij u direct te vraag krijgt op welke printer u het recept wenst te printen:

../../_images/recept_printen.png